NUTS

Region soudržnosti

Na těchto stránkách naleznete Informace o programech politiky hospodářské a sociální
soudržnosti Evropské unie na území Moravskoslezského kraje

Vítejte na stránkáchregionu soudržnosti Moravskoslezsko!

Tyto stránky Vám napomohou při hledání informací o programech politiky hospodářské a sociální soudržnosti Evropské unie realizovaných na území regionu soudržnosti NUTS 2 Moravskoslezsko (region soudržnosti je územně totožný s územím Moravskoslezského kraje), a to jak za staré programové období 2004–2006, tak také v období novém 2007–2013.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.