NUTS
Změnit programovací období

OP meziregionální spolupráce - INTERREG IIIC

Iniciativa Interreg IIIC je zaměřena na meziregionální spolupráci v evropském prostoru.

Základním cílem meziregionálních projektů programu Interreg IIIC je podpora evropských regionů při řešení vznikajících socioekonomických problémů, jež způsobuje zejména globalizace, pomocí výměny zkušeností s dalšími nesousedícími regiony, které mají podobné problémy.

Hlavním zaměření Programu je tedy zlepšení efektivnosti politik, nástrojů regionálního rozvoje a soudržnosti tzv. strukturovanou cestou, tj. formou výměny informací ve velkém rozsahu a sdílením zkušeností. Program má pomoci překonat překážky, které kladou národní hranice vyváženému vývoji a integraci evropského území více.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.