NUTS
Změnit programovací období

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem v Olomouci

si Vás dovoluje pozvat na

Seminář pro žadatele
V rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce
Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

Termín, čas: 9. 9. 2009, 9:30 - 13:00 hodin

Místo konání: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
školící místnost F502

Program semináře:

  1. Prezence účastníků
  2. Zahájení semináře, přivítání účastníků
  3. Základní informace o Programu (změny v Programu, čerpání finančních prostředků v programu, termín předložení projektových žádostí)
  4. Podpora čerpání finančních prostředků v oblastech podpory 2.1, 2.3, 3.1, příklady úspěšných projektů
  5. Dobrý projekt - jak jej připravit
  6. Diskuse, závěr

Po ukončení semináře mohou účastníci konzultovat s pracovníky JTS a Moravskoslezského kraje - Krajského úřadu projektové návrhy.

Zájemci o seminář se mohou přihlásit prostřednictvím přihlášky zaslané na e-mail:

cesko-polsko@msk.cz nebo
jana.bartoskova@msk.cz, případně faxem: 595 622 126.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.