NUTS
Změnit programovací období

Fond mikroprojektů

Administrátor - Regionální rozvojová agentura Východní Moravy ve spolupráci se Správcem -Regionem Bílé Karpaty si Vás dovolují pozvat

na informační seminář

u příležitosti 1. výzvy k předkládání žádostí o finanční příspěvek do Fondu mikroprojektů v česko-slovenském příhraničí určený pro veřejnoprávní instituce,

který se koná dne 10. září 2009, od 10:00 hodin v Ostravě,

ve školící místnosti F 502, v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje,

28. října 117, Ostrava

Program semináře:

  1. Úvodní informace o  Fondu mikroprojektů - stručné informace o dotačním titulu
  2. Příprava mikroprojektů - praktické informace pro přípravu žádosti o finanční příspěvek
  3. Kontrola a hodnocení mikroprojektů - co a jak bude kontrolováno a hodnoceno u mikroprojektů
  4. Realizace mikroprojektů - na co si dát pozor po přiznání dotace
  5. Typové mikroprojekty - příklady realizovaných mikroprojektů
  6. Dotazy a odpovědi

Předpokládané ukončení ve 12:00 hodin.

Bližší informace o tomto semináři, případně o Fondu mikroprojektů naleznete na webových stránkách Regionální rozvojové agentury Východní Moravy nebo Vám je rádi poskytnou konzultanti RRA VM, Ing. Šárka Jiříková a Ing. Robert Laštovica +420 573 776 202 nebo Mgr.Markéta Volná +420 739 861 389.

Účast, prosím, potvrďte na tel.:+420 573 776 201, 202 nebo na adrese: fmp@rravm.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.