NUTS
Změnit programovací období

Konzultační den v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na Konzultační den pro žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013.

Konzultační den se uskuteční ve středu 21. října 2009 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje, Ostrava, v zasedací místnosti E514 Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu.

Konzultace budou probíhat od 9:00 do 15:30 hodin. Jedna konzultace bude časově omezena na cca 30 minut a konzultovány budou konkrétní projektové záměry. Konzultace se mohou zúčastnit i polští partneři projektu.

Závazné přihlášky je nutno zaslat do 15. října 2009 prostřednictvím e-mailu jana.bartoskova@msk.cz , petr.zajac@msk.cz nebo cesko-polsko@msk.cz .

Pořadí konzultací bude určeno podle data a času odeslání přihlášky. Zájemcům o konzultace bude zaslána zpětná informace o čase zahájení a ukončení jejich konzultace.

Pokud zájemcům o konzultace nebude z kapacitních důvodů umožněna účast na konzultačním dni, budou o tomto informováni a své dotazy k projektovému záměru budou mít možnost zaslat na Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu prostřednictvím e-mailu jana.bartoskova@msk.cz. Odpovědi na jejich dotazy budou zaslány v co nejkratším termínu. Popřípadě bude možnost domluvy osobní konzultace s pracovníky Regionálního subjektu na Odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.