NUTS
Změnit programovací období

Region Bílé Karpaty - správce Fondu mikroprojektů

si Vás dovoluje tímto pozvat na seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů – 5. výzva OPPS SR – ČR 2007-2013, který se koná dne 13. července 2011 od 10:00 hodin v Ostravě v zasedací místnosti F502 (5. patro, budova F), Krajského úřadu – Moravskoslezského kraje, ul. 28. října 117.

Program semináře:

  1. Úvodní informace o Fondu mikroprojektů, novinky v 5. výzvě
  2. Příprava mikroprojektů
  3. Kontrola a hodnocení mikroprojektů
  4. Realizace mikroprojektů
  5. Diskuze

Předpokládané ukončení je ve 13:00 hodin.

Vaši účast prosím potvrďte na tel. 573 776 055 nebo na adrese kafkova@regionbilekarpaty.cz nejpozději do 11. července 2011. Z kapacitních důvodů prosíme o max. účast 2 osob za mikroprojekt.

Po semináři budou od 13:00 v zasedací místnosti č. E514 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje probíhat individuální konzultace. V případě, že budete mít o individuální konzultaci zájem, přihlaste se na ni na tel. 573 776 055 nebo na adrese kafkova@regionbilekarpaty.cz nejpozději do 11. července 2011.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.