NUTS
Změnit programovací období

OPPS ČR-PR 2007-2013 - informační seminář, konzultační den

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem v Olomouci si Vás dovoluje pozvat na

  • Seminář pro potenciální žadatele "začátečníky" v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013
  • Konzultační dny

Seminář je určen "začátečníkům" v Programu, kteří budou informováni o základních podmínkách v tomto operačním programu přeshraniční spolupráce a při přípravě dobrého projektu. Zájemci o seminář se mohou přihlásit prostřednictvím přihlášky zaslané na e-mail: jana.bartoskova@msk.cz do středy 11. 4. 2012.

Přihláška na seminář pro žadatele v rámci OPPS ČR-PL 2007-2013 (formát OpenDocument; velikost 137 kB)
Přihláška na seminář pro žadatele v rámci OPPS ČR-PL 2007-2013 (formát MS Word; velikost 145 kB)

Konzultační den je určen žadatelům, kteří mají již v nějaké podobě rozpracovanou konkrétní projektovou žádost. Podmínkou konzultace je, že bude účasten polský partner projektu. Konzultace se žadateli budou probíhat ve spolupráci s pracovníky Společného technického sekretariátu Olomouc. Na jednu konzultaci bude vyhrazeno cca 45 minut. Zájemci o konzultační den se přihlásí prostřednictvím přihlášky na e-mail: jana.bartoskova@msk.cz do středy 11. 4. 2012. Na přihlášce uvádějte název polského partnera.
Po zaslání přihlášky bude žadateli obratem zaslána informace o čase konzultace.

Přihláška na konzultaci pro žadatele v rámci OPPS ČR-PL 2007-2013 (formát OpenDocument; velikost 137 kB)
Přihláška na konzultaci pro žadatele v rámci OPPS ČR-PL 2007-2013 (formát MS Word; velikost 145 kB)

V případě velkého zájmu potenciálních žadatelů bude konzultační den probíhat také 13. 4. 2012 v zasedací místnosti odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu E514.

Žadatelé, kteří se nemohou zúčastnit semináře a konzultačního dne, mají možnost své dotazy směřovat na pracovníka Regionálního subjektu - Moravskoslezského kraje, Bc. Janu Bartoškovou, tel.: 595 622 327, e-mail: jana.bartoskova@msk.cz. Dotazy budou vyřízeny v co nejkratším termínu. Žadatelé mají, po domluvě s regionálním pracovníkem, i možnost osobních konzultací.

Termín, čas: 12. 4. 2012 - 13. 4. 2012
Místo konání: Moravskoslezský kraj - Krajský úřad, 28. října 117, 702 18 Ostrava, školící místnost F502

Program semináře:

08:45 - 09:00 Prezence účastníků
09:00 - 10:00 Seminář

  1. Zahájení semináře
  2. Základní informace o Programu
    Příručka pro žadatele, Příručka pro příjemce dotace, podpora absorpční kapacity
    v jednotlivých prioritních osách, elektronická žádost Benefit7+
  3. Dobrý projekt - jak jej připravit, příklady dobrých projektů
  4. Diskuse, závěr

10:00 - 10:30 Přestávka
od 10:30 Konzultace se žadateli k projektovým žádostem

V případě velkého zájmu budou konzultace probíhat dále dne 13. 4. 2012 v zasedací místnosti odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu E514.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.