NUTS
Změnit programovací období

Zásada vedoucího partnera (z ang. LPP – Lead Partner Principle)

V programovacím období 2007 – 2013 v rámci česko - polského programu přeshraniční spolupráce bude nutností tzv. Zásada vedoucího partnera (LPP). To znamená, že dosavadní společný česko-polský projekt, který byl předkládán formou 2 žádostí jak polským, tak českým partnerem (žadatelem), bude nyní předložen na jedné žádosti ve které budou aktivity realizované partnery z obou stran hranice. Žádost bude předložena vedoucím partnerem. Vedoucí partner bude vybrán na základě dohody mezi všemi partnery v projektu Interreg IIIA

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.