NUTS
Změnit programovací období

Schválené projekty v rámci 1. kola výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika

Ve dnech 9. - 10. 9. 2008 se konalo v polském městě Lądek Zdrój 2. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika pro období 2007 - 2013. Na toto zasedání předložili vedoucí partneři, popř. projektoví partneři, z Moravskoslezského kraje 25 projektů. Monitorovací výbor schválil celkem 51 projektů, z nichž 17 je z Moravskoslezského kraje. Další projekty, o kterých bude rozhodovat 3. Monitorovací výbor v březnu 2009, mohou žadatelé předkládat na Společný technický sekretariát v Olomouci nejpozději do 31. 10. 2008.

Doporučené projekty v rámci 2. kola výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika

Dne 27. - 28. 04. 2010 proběhlo v polské Opoli 5. zasedání společného česko-polského Monitorovacího výboru (MV) v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013.

Pro toto zasedání MV bylo předloženo celkem 140 projektových žádostí a další 4 žádosti po stanoveném termínu. Ty nebyly kontrolovány a hodnoceny. Registrováno a projednáno na Monitorovacím výboru bylo celkem 110 žádostí. MV na svém zasedání doporučil celkem 72 projektů (z toho 12 náhradních projektů pro oblasti podpory 1.3 a 2.2).

Níže jsou zveřejněny seznamy projektů za celou hranici a za Moravskoslezský kraj, které byly Monitorovacím výborem projednány a doporučeny k financování z ERDF včetně případné podmínky.

MV stanovil konečný termín pro předkládání žádostí, které budou projednány na MV v roce 2011, na druhé čtvrtletí 2011.

Doporučené projekty (celkem) - 3. kolo výzvy OPPS ČR-PR (formát PDF, velikost 82 kB)

Doporučené projekty z Moravskoslezského kraje - 3. kolo výzvy OPPS ČR-PR

Doporučené projekty v rámci 2. kola výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika

Ve dnech 16.-17. 3. 2009 se konalo v Pardubicích 3. zasedání Monitorovacího výboru v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika pro období 2007 – 2013. Na toto zasedání předložili vedoucí partneři, popř. projektoví partneři, z Moravskoslezského kraje 32 projektových žádostí. Pro Moravskoslezský kraj bylo Monitorovacím výborem doporučeno 22 projektových žádostí (z toho 4 náhradní v oblasti podpory 1.1). Monitorovací výbor stanovil konečný termín pro předkládání žádostí na 20. listopad 2009, pro zasedání Monitorovacího výboru v dubnu 2010.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.