NUTS
Změnit programovací období

Schválené projekty z Moravskoslezského kraje – 1. kolo výzvy OPPS ČR-PR

Oblast podpory Vedoucí partner Název projektu Příspěvek společenství v EUR
1.1 Obec Hať Rekonstrukce silnice spojující obce Hať a Rudyszwald v rámci zlepšení dostupnosti příhraniční oblasti po vstupu do Schengenského prostoru 571 544,29
1.1 Powiat Prudnicki Navrácení přeshraniční funkce cesty Prudník - Rýlovka na základě Schengenské smlouvy 2 300 653,21
1.1 Gmina Krzanowice Obnova historických vazeb - zkvalitnění technického stavu místní komunikace mezi obcemi Krzanowice a Strahovice 228 673,94
1.1 Powiat Cieszyński Posilování komunikační dostupnosti Cieszyna a Českého Těšína 4 286 788,11
1.2 Město Krnov Ochrana hraniční řeky Opavice z polské a české strany 3 713 032,00
1.2 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Zlepšení kvality ovzduší v příhraniční oblasti Česka a Polska 468 254,37
2.2 Český Těšín REVITALPARK 2010 3 935 297,63
2.2 Gmina Prudnik Vytvoření přeshraničního materiálního základu pro ochranu textilních kulturních tradic Prudniku a Krnova 579 686,67
2.2 Gmina Zebrzydowice "Na kole k sousedům" 972 957,50
2.2 Gmina Baborów Rozvoj cestovního ruchu, rekreace a sportu v česko-polském pohraničí 926 743,93
2.2 Město Horní Benešov Informační centra - nástroje vzájemné česko-polské spolupráce 269 139,00
2.3 Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Výměna zkušeností mezi Technickou univerzitou v Ostravě a Politechnikou Opolskou při optimalizaci vzdělávacích programů 209 050,60
2.3 Institut EuroSchola, o.s. Business bez hranic 212 949,14
2.3 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov, o.p.s. Rozvoj lidských zdrojů česko-polského Slezska 233 166,19
3.1 Powiat Prudnicki Tradiční česko-polská kuchyně v Euroregionu Praděd - přiblížení vzdělávací nabídky partnerských škol v Prudniku a v Městě Albrechticích 127 085,96
3.2 Kulturní a společenské středisko "Střelnice" Jedno město - jedna kultura 767 587,90
3.2 Gmina Ozimek Společné kořeny Rýmařovska a gminy Ozimek 74 616,24
Příspěvek společenství  v EUR celkem v Moravskoslezském kraji: 19 877 226,68
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.