NUTS
Změnit programovací období

Semináře ČR - PR

OPPS ČR-PR 2007-2013 - Výstupy ze Semináře pro žadatele ze dne 25. 10. 2010

Dne 25. 10. 2010 na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje v Ostravě proběhl ve spolupráci se zástupci Společného technického sekretariátu Olomouc "Seminář pro žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika". Cílem semináře bylo seznámit potenciální žadatele se stavem operačního programu a s kroky při přípravě "dobrého projektu". Žadatelé byli seznámeni s příklady úspěšných projektů jak v tomto operačním programu tak v jiných operačních programech přeshraniční spolupráce např. Francie - Itálie, Francie - Španělsko.

Prezentace ze semináře

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 - Výstupy ze Semináře pro žadatele 9. 9. 2009

Dne 9. 9. 2009 se v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě uskutečnil ve spolupráci se zástupci Společného technického sekretariátu Olomouc "Seminář pro žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika"

Prezentace ze semináře:

Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013 - Seminář pro potenciální žadatele

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu ve spolupráci se Společným technickým sekretariátem Olomouc pořádá "Seminář pro žadatele v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika", který se uskuteční v úterý dne 9. 9. 2009 v budově krajského úřadu. Program semináře bude zaměřen na základní informace o Programu, na posílení absorpční kapacity při čerpání finančních prostředků v oblastech podpory 2.1, 2.3 , 3.1 a na užitečné informace, jak připravit kvalitní projektovou žádost. Přihlášku na tento seminář zašlete do 28. 8. 2009.

Seminář k Operačnímu programu přeshraniční spolupráce Česká Republika – Polská republika 2007 – 2013

Dne 22. června 2009 se koná v Olomouci seminář pro české a polské žadatele do Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013. Seminář je určen především potenciálním žadatelům k získání potřebných informací pro zpracování projektové žádosti v rámci oblastí podpory 2.1, 2.3 a 3.1. Po semináři bude možnost konzultací projektových žádostí s pracovníky Společného technického sekretariátu. Více informací, včetně registrace, naleznete na stránkách Programu.

Školení Benefit 7 pro potenciální žadatele v rámci OPPS ČR – PR 2007 – 2013, Ostrava KÚ Moravskoslezského kraje

Dne 23. 3. 2009 se uskutečnilo na Krajském úřadě – Moravskoslezském kraji v Ostravě Školení Benefit 7 pro potenciální žadatele v rámci OPPS ČR – PR 2007 – 2013. Semináře proběhl ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj. Účastníci školení byli seznámeni s informacemi z 3. zasedání Monitorovacího výboru v Pardubicích ve dnech 16. - 17. 3. 2009 a s vyplňováním elektronické žádosti Benefit 7.

Školení na Benefit 7 pro potenciální žadatele z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013

V březnu 2009 se uskuteční Školení na Benefit 7 pro potenciální žadatele v rámci OPPS ČR-PR 2007-2013, které pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Z důvodu omezené kapacity školící místnosti se mohou zájemci o toto školení přihlásit v termínu do 31. 1. 2009 prostřednictvím přihlášky na e-mailovou adresu: cesko-polsko@msk.cz. Termín školení bude následně upřesněn.
Přihláška - Školení na Benefit 7 (formát OpenDocument; velikost 135 kB)
Přihláška - Školení na Benefit 7 (formát PDF; velikost 75 kB)
Přihláška - Školení na Benefit 7 (formát MS Word; velikost 145 kB)

Seminář pro žadatele, Ostrava KÚ MSK, 1. 10. 2008

Dne 1. 10. 2008 se uskutečnil na Krajském úřadě - Moravskoslezském kraji v Ostravě seminář pro žadatele v rámci OPPS ČR - PR 2007 - 2013. Semináře proběhl ve spolupráci se zástupci Společného technického sekretariátu Olomouc a Euroregionu Silesia.

Prezentace ze semináře:

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.