NUTS
Změnit programovací období

Schválené projekty v rámci 1. kola výzvy Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007–2013 – seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů – 16. výzva

Dne 6. 2. 2014 se v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskuteční školící seminář pro potenciální projektové žadatele, kteří mají zájem získat finanční příspěvek v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007–2013.

Pozvánka na seminář (formát PDF; velikost 166 kB)

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007–2013 – seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů – 13. a 14. výzva

Dne 23. 9. 2013 se v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskuteční školící seminář pro potenciální projektové žadatele, kteří mají zájem získat finanční příspěvek v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007–2013.

Pozvánka na seminář (formát PDF; velikost 166 kB)

Operační program přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika 2007–2013 – seminář pro žadatele Fondu mikroprojektů – 12. výzva

Dne 2. 7. 2013 se v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje uskuteční školící seminář pro potenciální projektové žadatele, kteří mají zájem získat finanční příspěvek v rámci Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční spolupráce SR-ČR 2007–2013.

Pozvánka na seminář (formát PDF; velikost 167 kB)

Schválené projekty v rámci 2. kola Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013

Ve dnech 8. – 9. 4. 2009 se konalo v Trnavě 3. zasedání Monitorovacího výboru Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika pro období 2007 – 2013. Podrobné informace a seznam projektů doporučených Monitorovacím výborem k financování jsou zveřejněny na stránkách: Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika.

Ve dnech 18. - 19. 9. 2008 se konalo ve městě Vsetín 2. zasedání Společného monitorovacího výboru (SMV) Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika - Česká republika pro období 2007 - 2013. Na tomto zasedání byly schváleny první projekty, mezi kterými je také 12 projektů z Moravskoslezského kraje. Další projekty, o kterých bude rozhodovat SMV na začátku roku 2009, byly předloženy do konce září 2008. V současné době je, vzhledem k probíhající aktualizaci programových dokumentů, přijímání projektů dočasně pozastaveno. Spuštění 3. kola přijímání projektů bude uveřejněno na stránkách Programu.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.