NUTS
Změnit programovací období

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor regionálního a ekonomického rozvoje, oddělení řízení grantových schémat

Vás zve na

SEMINÁŘ KE GRANTOVÝM SCHÉMATŮM V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU - 4. KOLO VÝZVY

Seminář je určen pro zájemce, potenciální žadatele o akci do grantových schémat Moravskoslezského kraje v rámci SROP - Jednotný komunikační styl a Podpora místní infrastruktury pro cestovní ruch, 4. kolo výzvy. Je zaměřen na poskytnutí aktuálních informací k přípravě návrhů akcí do 4. kola výzvy. Prostor pro diskusi bude následovat po prezentaci.

Účast na semináři je bezplatná.

Termín: 1. srpna
Místo: Krnov - Slezská univerzita v Opavě, Vzdělávací centrum v Krnově, Za Drahou 3, 794 01 Krnov, (za vlakovým nádražím Krnov-Cvilín, vedle fy Kofola) 9:30 – 13:30 hod.

3. srpna
Místo: Třinec - (DK) TRISIA, a.s., Nám. Svobody 526, 739 61, Třinec - Lyžbice

Program semináře:

  • 9:15 - 9:30 hod. prezence účastníků
  • 9:30 - 11:00 hod. GS Podpora místní infrastruktury pro CR
  • 11:00 - 11:30 hod. přestávka
  • 11:30 - 12:30 hod. GS Jednotný komunikační styl
  • 12:30 - 13:00 hod. Shrnutí - rady a zkušenosti z předchozích kol výzev
  • 13:00 - Diskuse

PŘIHLÁSIT se můžete na webových stránkách: www.arr.cz/arr_akce.php, případně zašlete přihlášku e-mailem nebo faxem (do 27. července 2006).

Kontaktní osoba: Ing. Lenka Tichá,
e-mail: ticha@arr.cz
fax: 595 691 204
tel.: 595 691 231

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.