NUTS
Změnit programovací období

Aktuality INTERREG IIIA 2004-2006 a OP Přeshraniční spolupráce 2007-2013

Alokace v programovém období 2007-2013 pro Cíl 3 - Přeshraniční spolupráce

Dne 6. září 2006 došlo k dohodě o rozdělení prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF) určených pro Českou republiku mezi jednotlivé přeshraniční programy (Cíl 3). Jedná se o budoucí programy přeshraniční spolupráce v programovacím období 2007-2013 v česko-bavorském, česko-saském, česko-polském, česko-slovenském a česko-rakouském příhraničí. Tyto programy navazují na současné Iniciativy Společenství INTERREG IIIA. Konkrétní částky v EUR jsou v této tabulce. Vzhledem k tomu, že se jedná o přeshraniční spolupráci, pro partnery budoucích projektů ze sousedních států budou k dispozici prostředky, které vyčlení ze své alokace pro Cíl 3 partnerské státy.

Stav programu INTERREG IIIA Česká republika –Polsko, Řídící výbor v Opoli (Polsko)

Dne 28. 6. 2006 na 3. zasedání Řídícího výboru v Opoli se rozhodne o žádostech, které mohli polští žadatelé podávat do 31. 3. 2006 v rámci druhé priority Rozvoj cestovního ruchu (Opatření 2.1, zde zbývá vyčerpat 631,8 tisíc eur) a Rozvoj a podpora přeshraničních organizačních struktur a sítí (Opatření 2.3, kde zbývá vyčerpat 803,2 tisíc eur).
Na české straně byly již všechny finanční prostředky rozděleny - bylo schváleno celkem 69 projektů v celkové výši 15 343 321 eur).

Projekty podpořené z Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika - Slovensko

Ve dnech 2.-3. února 2006 byly rozhodnutím Společného řídícího výboru, který se konal v Dolním Kubíně na Slovensku, doporučeny ke kofinancování v tomto programovém období již poslední projekty zaměřené na přeshraniční spolupráci v česko – slovenských příhraničních regionech.

Celkem bylo Společným technickým sekretariátem v Brně a Bratislavě zaregistrováno 40 českých a 39 slovenských projektů, z nichž finančně podpořeno bylo 34 českých a 28 slovenských projektů. Realizace schválených projektů se zaměřuje do oblastí lidských zdrojů, sociálního a kulturního rozvoje,  zvyšování image a propagace regionů, budování a rozvoje přeshraniční infrastruktury cestovního ruchu a rozvoje krajiny vzhledem k aspektům životního prostředí.

Alokace finančních prostředků z ERDF na programové období 2004 – 2006 činila celkem 13 667 298 EUR. Česká část území měla k dispozici 66 % a slovenská 34 % alokace.

Vyčerpáním daných finančních prostředků je toto programové období považováno za uzavřené a další termín pro předkládání žádostí v tomto programovém období již nebude stanoven. Více informací na www.sk-cz.eu.

Pozvánka na veřejné projednání dopadu OP ČR-PL na životní prostředí (hodnocení SEA)

Ve čtvrtek 9. listopadu 2006 ve 14:00 hod. v sídle Regionálním sdružení pro česko - polskou spolupráci Těšínského Slezska, Hlavní 1a, Český Těšín (u hraničního přechodu Český Těšín /most Družby/ - Cieszyn) se uskuteční Veřejné projednání návrhu koncepce "Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013" a "Vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí (SEA) dle zákona ČR č. 100/2001 Sb., v platném znění" (pozvánka). Součástí veřejného projednání bude prezentace obsahu uvedeného Operačního programu, informace o Vyhodnocení vlivů tohoto Operačního programu na životní prostředí a diskuse k oběma dokumentům. Podrobnější informace je uvedena na adrese www.mmr.cz a také na www.ceu.cz/EIA/SEA/Koncepce.

Operační program přeshraniční spolupráce Česko-Polsko na období 2007-2013

Aktuální informace o dopadu programu na životní prostředí (hodnocení SEA)

Od konce roku 2005 probíhají přípravy nového Operačního programu přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici pro příští programové období 2007-2013, který navazuje na Iniciativu INTERREG IIIA Česko-Polsko 2004-2006. Ve čtvrtek 29. června 2006 v 15:00 h. proběhne v Rychnově nad Kněžnou úvodní veřejný seminář k posouzení vlivů tohoto programu na životní prostředí - viz přiložená pozvánka. Další informace o posouzení vlivů Operačního programu přeshraniční spolupráce na česko-polské hranici pro příští programové období 2007-2013 naleznete v přiloženém souboru.

Informace o operačním programu přeshraniční spolupráce Česko-Polsko 2007-2013 a hodnocení SEA naleznete také na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj.

Zhodnocení iniciativy INTERREG IIIA Česko-Polsko 2004-2006 v Moravskoslezském kraji

Dne 26. září 2006 od 9:30 - 12:00 hod. se uskuteční v Domě kultury města Ostravy (naproti Krajskému úřadu) seminář Zhodnocení iniciativy INTERREG IIIA Česko-Polsko 2004-2006 v Moravskoslezském kraji pořadný odborem regionálního a ekonomického rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko - úřadem Regionální rady.

Zhodnocení iniciativy INTERREG IIIA Česko-Slovensko 2004-2006 v Moravskoslezském kraji

Dne 26. září 2006 od 12:30 - 14:30 hod. se uskuteční v Domě kultury města Ostravy (naproti Krajskému úřadu) seminář Zhodnocení iniciativy INTERREG IIIA Česko-Slovensko 2004-2006 v Moravskoslezském kraji pořadný odborem regionálního a ekonomického rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko - úřadem Regionální rady.

Výsledky výběru projektů na 2. Řídícím výboru Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika - Polská republika

Ve dnech 17. - 18. ledna 2006 zasedal v Liberci 2. Řídící výbor Iniciativy INTERREG IIIA Česká republika - Polská republika, který doporučil ke schválení projekty v česko-polském podporovaném území (Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký a Moravskoslezský kraj na české straně a část Dolnoslezského, celé území Opolského a část Slezského vojvodství). Podle operačního manuálu musí Společný technický sekretariát (JTS) do pěti dnů od zasedání Řídícího výboru zveřejnit tabulku doporučených projektů
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.