NUTS
Změnit programovací období

Program semináře zhodnocení Iniciativy INTERREG IIIA Česko-Slovensko 2004-2006 v Moravskoslezském kraji

pořádaného odborem regionálního a ekonomického rozvoje Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
ve spolupráci s Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko – úřadem Regionální rady,
dne 26. září 2006 od 12:30 – 14:30 hod.
v Domě kultury města Ostravy, 28. října 124 (naproti Krajskému úřadu),

  • 12:30 – 12:40 Úvodní slovo
  • 12:40 – 13:00 Zhodnocení průběhu implementace INTERREG IIIA v Moravskoslezském kraji (předkládání projektů, hodnocení projektů) – zástupce bývalého Sekretariátu Regionální rady
  • 13:00 – 13:20 Průběh realizace úspěšných projektů (podpis Podmínek, předkládání zpráv, závěrečné vyúčtování, kontroly) – zástupce pobočky CRR
  • 13:20 – 13:40 Prezentace úspěšného projektu v INTERREG IIIA
  • 13:40 – 14:00 Prezentace Fondu mikroprojektů (Regionální rozvojová agentura Východní Moravy)
  • 14:00 – 14:15 Příprava nového programového období – OP Přeshraniční spolupráce Česko-Slovensko 2007-2013
  • 14:15 – 14:30 Otázky, diskuze
  • 14:30 Závěr

Tento materiál je spolufinancován Evropskou unií

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.