NUTS
Změnit programovací období

Cíle Programu Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika-Polsko

Globální cíl programu:

zlepšení kvality životních podmínek a standardů v dotčených příhraničních oblastech prostřednictvím společných akcí skupin a organizací z obou částí hranice.

Specifické cíle (úroveň priorit):

 • zvyšování ekonomické integrace česko-polské hranice
 • zlepšování podmínek pro hospodářský rozvoj přeshraniční oblasti
 • zlepšování podmínek pro udržitelný rozvoj životního prostředí a/nebo regeneraci přeshraniční oblasti
 • další sociální integrace česko-polské hranice

Operační cíle (úroveň opatření):

 • zlepšování kvality dopravní infrastruktury s přeshraničním dopadem
 • zlepšování kvality a kvantity infrastruktury na ochranu životního prostředí přeshraničního významu
 • prevence přírodních katastrof, zejména povodní, prostřednictvím úzké přeshraniční koordinace akcí
 • podpora místních malých a středních podniků a cestovního ruchu zajištěním přeshraniční infrastruktury
 • zvýšení přeshraničně koordinovaných neinvestičních aktivit, které se vztahují k cestovnímu ruchu
 • zintenzívnění spolupráce mezi komunitami
 • vytváření přeshraničních sítí a struktur a posilování jejich spolupráce

Stránka aktualizována: květen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.