NUTS
Změnit programovací období

Kurz pro rok 2006

Žadatel pracuje při přípravě žádosti pouze s Kč a v této měně je mu vyplácena i podpora. Žadatel tedy nenese žádné kurzové riziko. V případě, že je nutné při přípravě žádosti přepočítat Kč na EUR (např. při zjišťování, zda je výše podpory oprávněná), se používá kurz, který určí Řídící orgán. Tento kurz je platný na celý rok.

Pro žádosti předkládané v roce 2006 byl určen kurz 29,045 Kč/EUR.

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.