NUTS
Změnit programovací období

Opatření 2.2: Podpora iniciativ místních komunit (Fond mikroprojektů)

Hlavní cíl:

Posílení spolupráce mezi komunitami

Specifické cíle:

 • Podpora místní ekonomické, sociální, kulturní, vzdělávací a sportovní spolupráce v příhraniční oblasti
 • Podpora přeshraniční integrace a posilování dlouhodobých forem spolupráce
 • Příprava společných akcí zaměřených na vzájemné poznávání a podporu přeshraniční spolupráce

Možné aktivity:

 • Organizace společných kulturních akcí (festivalů, představení, výstav, uměleckých dílen)
 • Propagace přeshraniční spolupráce (např. příprava publikací, webových stránek, brožur nebo katalogů)
 • Podpora volnočasových a rekreačních činností (např. sportovních akcí)
 • Společné místní činnosti v oblasti ochrany životního prostředí a prostorového plánování
 • Podpora organizace veletrhů a společných marketingových iniciativ
 • Organizace konferencí, seminářů a workshopů
 • Rozvoj spolupráce v oblasti vzdělávání
 • Výměny mládeže
 • Podpora činností uchovávajících identitu a tradice místních komunit

Spolufinancování (2004 - 2006)

EU (ERDF): max. 75 % způsobilých výdajů (min. 50 % způsobilých výdajů)

veřejné prostředky ČR: min. 25 % uznatelných nákladů

Financování z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)

Minimální přípustná výše podpory z ERDF na 1 projekt: 2 000 EUR
Maximální přípustná výše podpory z ERDF na 1 projekt: 20 000 EUR

Aktuální kurz pro příslušný rok

Podmínky pro předkládání mikroprojektů v rámci opatření 2.2 jsou odlišné od ostatních opatření Iniciativy INTERREG IIIA:

a) mikroprojekty přijímá a hodnotí správce Fondu mikroprojektů (euroregiony)

b) podmínky pro předkládání projektů jsou ve Směrnici pro žadatele a konečného příjemce

c) bližší informace o termínech pro předkládání projektů, o zaměření Fondu mikroprojektů, vhodnosti žadatele a partnerů, o místě realizace projektů a způsobilých výdajích naleznete na webových stránkách euroregionů

Kontakty na Správce Fondu mikroprojektů:

Euroregion Praděd
správa Fondu mikroprojektů pro žadatele se sídlem v okresech Bruntál
webové stránky http://www.europraded.cz/
e-mail sekretariat@europraded.cz
telefon 554 751 056
kontaktní osoba Ing. Zdeněk Jarmar
Euroregion Silesia
správa Fondu mikroprojektů pro žadatele se sídlem v okresech Opava, Nový Jičín, Ostrava
webové stránky http://www.euroregion-silesia.cz/
e-mail euroregion.silesia@opava-city.cz
telefon 553 756 220
553 756 243
kontaktní osoba Ing. Jana Novotná Galuszková
Euroregion Těšínské Slezsko
správa Fondu mikroprojektů pro žadatele se sídlem v okresech Karviná, část okresu Frýdek-Místek
webové stránky http://euroregion.inforeg.cz/
e-mail euregio.tesinskeslezsko@inforeg.cz
telefon 558 711 474
kontaktní osoba Václav Laštůvka
Euroregion Beskydy
správa Fondu mikroprojektů pro žadatele se sídlem v okresech část okresu Frýdek-Místek
webové stránky http://www.euroregion-beskydy.cz/
e-mail sekretar@euroregion-beskydy.cz
telefon 558 435 765
kontaktní osoba Ing. arch. Petra Schnirchová

Stránka aktualizována: květen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.