NUTS
Změnit programovací období

Základní informace INTERREG IIIA Česko-Slovensko

Stránka aktualizována: červen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.