NUTS
Změnit programovací období

Podporované území Iniciativy INTERREG IIIA Česko-Slovensko

Následující regiony jsou způsobilé k podpoře v rámci programu INTERREG IIIA Česko-Slovensko:

3 regiony NUTS III (krajů) na české straně:

  • Moravskoslezský
  • Zlínský
  • Jihomoravský

a 3 regiony NUTS III na slovenské straně:

  • Žilinský
  • Trenčianský
  • Trnavský

Stránka aktualizována: červen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.