NUTS
Změnit programovací období

Opatření 2.1: Budování a rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Cíle:

 • Zvýšení domácí a zahraniční návštěvnosti, zejména dlouhodobé, včetně prodloužení turistické sezóny
 • Zvýšení ekonomického významu cestovního ruchu v příhraničním regionu, vytváření podmínek pro malé a střední podnikatele v oblasti cestovního ruchu v regionu prostřednictvím zlepšení technické infrastruktury
 • Zvýšení potenciálu regionu v oblasti cestovního ruchu (včetně agroturismu, ekoturismu) prostřednictvím rozvoje infrastruktury a zlepšení služeb

Možné aktivity:

 • Budování přeshraničních turistických informačních center a kanceláří
 • Vytváření a propojování informačních systémů cestovního ruchu
 • Rezervační systém cestovního ruchu, jednotný orientační systém turismu v regionu
 • Budování a modernizace přeshraniční infrastruktury podporující turistické služby, např. hraniční přechody, dopravní infrastruktura s přeshraničním dopadem, zpřístupnění objektů sloužicích pro cestovní ruch, základní infrastruktura s přehraničním dopadem, zpřístupnění objektů sloužících pro cestovní ruch, základní infrastruktura cestovního ruchu
 • Budování doprovodné dopravní infrastruktury pro cestovní ruch - cyklistické trasy a stezky, parky, parkoviště, turistické a naučné chodníky, gastronomické cesty, infrastruktura malých rozměrů pro turistické vodní cesty apod.
 • Rekonstrukce tradičních kulturních památek a jejich vybavení s následným využíváním pro cestovní ruch a případně další kulturní a společenské aktivity
 • Zakládání a rozvoj muzeí tradičních řemesel a životního stylu (skanzeny apod.)

Spolufinancování (2004 - 2006)

EU (ERDF): max. 75 % způsobilých výdajů (min. 50 % způsobilých výdajů)

veřejné prostředky ČR: min. 25 % uznatelných nákladů

 • z toho max. 5 % způsobilých výdajů státní rozpočet
 • z toho min. 20 % způsobilých výdajů žadatel

Financování z Evropského fondu regionálního rozvoje (ERDF)

Minimální přípustná výše podpory z ERDF na 1 projekt: 15 000 EUR

Maximální doporučená výše podpory z ERDF na 1 projekt: 150 000 EUR

Aktuální kurz pro příslušný rok

Vhodní žadatelé

Partneři projektu

Způsobilé výdaje

Povinné přílohy

Stránka aktualizována: červen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.