NUTS
Změnit programovací období

Kontakty pro Iniciativu INTERREG IIIA Česko-Polsko

Řídící orgán:

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální přeshraniční spolupráce

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

RNDr. Jiří Horáček tel.: +420 224 861 398, horjir@mmr.cz
RNDr. Vladimír Kučera tel.: +420 224 861 161, kucvla@mmr.cz

Zprostředkující subjekty:

Společný technický sekretariát

Centrum pro regionální rozvoj ČR, Jeremenkova 40B, 779 00 Olomouc

Ing. Ludmila Navrátilová tel.: +420 587 337 710, navratilova@crr.cz

Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Bc.Jeannette Franková tel.: +420 595 622 992
jeannette.frankova@msk.cz
Ing. Markéta Hluchníková tel.: +420 595 622 725
marketa.hluchnikova@msk.cz

Regionální pobočka Centra pro regionální rozvoj

28. října 165, 709 00 Ostrava

Ing. Lumír Ondřejek
(vedoucí pobočky CRR)
tel.: +420 597 081 423, ondrejek@crr.cz
Ing. Irena Kirchnerová Tel.:+420 597 081 421, kirchnerova@crr.cz
Ing. Miroslav Honěk tel.: +420 597 081 422, honek@crr.cz
Ing. Ludmila Sedlářová tel.: +420 597 081 426, sedlarova@crr.cz
Ing. Šárka Marinčáková tel.: +420 597 081 428, marincakova@crr.cz
Ing. Jindřich Částka tel.: +420 597 081 429, catka@crr.cz

Kontakty pro Iniciativu INTERREG IIIA Česko-Slovensko

Národní orgán:

Ministerstvo pro místní rozvoj, odbor regionální přeshraniční spolupráce

Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1

RNDr. Jiří Horáček tel.: +420 224 861 398, horjir@mmr.cz
Ing. Vladimír Šourek tel.: +420 224 861 558, souvla@mmr.cz

Zprostředkující subjekty:

Jednotný technický sekretariát

Dvořákova 14/44, 602 00 Brno

Eva Švihelová tel.: +420 542 425 208, svihelova@crr.cz
Mgr. Jana Vojtková tel.: +420 542 425 208, vojtkova@crr.cz

Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, 702 18 Ostrava

Bc.Jeannette Franková tel.: +420 595 622 992
jeannette.frankova@msk.cz
Ing. Markéta Hluchníková tel.: +420 595 622 725
marketa.hluchnikova@msk.cz

Regionální pobočka Centra pro regionální rozvoj

28. října 165, 709 00 Ostrava

Ing. Lumír Ondřejek
(vedoucí pobočky CRR)
tel.: +420 597 081 423, ondrejek@crr.cz
Ing. Irena Kirchnerová Tel.:+420 597 081 421, kirchnerova@crr.cz
Ing. Miroslav Honěk tel.: +420 597 081 422, honek@crr.cz
Ing. Ludmila Sedlářová tel.: +420 597 081 426, sedlarova@crr.cz
Ing. Šárka Marinčáková tel.: +420 597 081 428, marincakova@crr.cz
Ing. Jindřich Částka tel.: +420 597 081 429, catka@crr.cz
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.