' ?> Úspěšné projekty grantových schémat SROP
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Seznam schválených grantových projektů - oblast podpory 1.1

Číslo kola výzvy: 1
Název globálního grantu:CZ.1.07/1.1.07, Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Vyhlašovatel (ZS):Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

Doplňující informace k projektům uvedených v tomto seznamu:
  1. Doporučená výše finanční podpory u grantových projektů doporučených k  financování (včetně hraničního projektu) a projektů zařazených do zásobníku projektů je maximální, s dobou způsobilosti výdajů od data nabytí účinnosti smluvního vztahu s žadatelem, maximálně však do 31. 12. 2011.
  2. V průběhu hodnocení projektů byly zjištěny nejasnosti v oblasti rozpočtu. Na základě rozhodnutí výběrové komise byly z rozpočtu odstraněny nepřiměřené či neodůvodněné výdaje. Před uzavřením smluvního vztahu s žadatelem dojde k dalšímu přezkoumání stanovených limitů  v oblasti struktury rozpočtu v souladu se stanovenými podmínkami OP VK. Případné nutné úpravy rozpočtu v oblasti způsobilých výdajů budou promítnuty v rozpočtu, který bude nedílnou součástí smlouvy uzavřené s žadatelem. Doporučená výše finanční podpory je stanovena jako maximální (může být krácena na základě přezkoumání stanovených limitů nebo na základě skutečně prokázaných způsobilých výdajů).
  3. Doporučená finanční podpora u hraničního projektu může být snížena s ohledem na vyhodnocení způsobilosti výdajů v rámci úpravy struktury rozpočtů u projektů doporučených k  financování. V případě, že u grantových projektů doporučených k  financování nebude poskytnuta podpora v maximální výši, bude rozdíl finančních prostředků poskytnut ve prospěch hraničního projektu, maximálně však do doporučené výše finanční podpory. I v tomto případě dojde před uzavřením smluvního vztahu k  případným úpravám v oblasti limitů struktury rozpočtu.
SEZNAM SCHVÁLENÝCH GRANTOVÝCH PROJEKTŮ
pořadí číslo projektu název žadatele právní forma název projektu počet bodů doporučení hodnotitelů požadovaná výše finanční podpory v Kč navržené krácení finanční podpory v Kč schválená výše finanční podpory v Kč/maximální celková výše schválených finančních podpor v Kč (kumulativní údaj)
1. CZ.1.07/1.1.07/11.0026 Svět vzdělávání - síť místních center celoživotního vzdělávání zájmové sdružení právnických osob Spolupráce technických škol při modernizaci výukových metod a implementaci ŠVP 88,5 ano 13 472 783,00 Kč 5 729 925,00 Kč 7 742 858,00 Kč 7 742 858,00 Kč
2. CZ.1.07/1.1.07/11.0140 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace příspěvková organizace Inovace výuky a tvorba digitálních učebních materiálů pro odbor vzdělávání Informační technologie 86 ano 1 636 982,73 Kč 255 071,73 Kč 1 381 911,00 Kč 9 124 769,00 Kč
3. CZ.1.07/1.1.07/11.0022 Obchodní akademie Karviná, s.r.o. společnost s ručením omezeným Zavedení vyučovacích metod a organizačních forem využívajících prostředky ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů 85,5 ano 678 012,86 Kč 66 126,90 Kč 611 885,96 Kč 9 736 654,96 Kč
4. CZ.1.07/1.1.07/11.0100 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s obecně prospěšná společnost ŠKOLA PRO ŽIVOT 85,5 ano 5 302 902,10 Kč 2 050 092,10 Kč 3 252 810,00 Kč 12 989 464,96 Kč
5. CZ.1.07/1.1.07/11.0119 Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace příspěvková organizace Multimediální výuka cizojazyčné odborné terminologie 84,5 ano 953 892,94 Kč 164 050,04 Kč 789 842,90 Kč 13 779 307,86 Kč
6. CZ.1.07/1.1.07/11.0178 Základní škola Rychvald, okres Karviná, příspěvková organizace příspěvková organizace Kombinovaná výuka jako efektivní forma vzdělávání na základní škole 84,5 ano 708 668,00 Kč 53 550,00 Kč 655 118,00 Kč 14 434 425,86 Kč
7. CZ.1.07/1.1.07/11.0091 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace příspěvková organizace Tvorba e-learningového kurzu pro výuku matematiky na středních školách 84,5 ano 1 999 598,00 Kč 264 000,00 Kč 1 735 598,00 Kč 16 170 023,86 Kč
8. CZ.1.07/1.1.07/11.0103 Základní škola Hradec nad Moravicí - Žimrovice, okres Opava, příspěvková organizace příspěvková organizace Perla Slezska - Hradec nad Moravicí a jeho okolí 84 ano 617 755,61 Kč 16 000,00 Kč 601 755,61 Kč 16 771 779,47 Kč
9. CZ.1.07/1.1.07/11.0035 Základní škola a Mateřská škola Český Těšín, Masarykovy sady 104, okres Karviná příspěvková organizace Zachráníme planetu 84 ano 926 997,36 Kč 82 901,00 Kč 844 096,36 Kč 17 615 875,83 Kč
10. CZ.1.07/1.1.07/11.0111 Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2, příspěvková organizace příspěvková organizace Využívání ICT pro zvyšování kvality vzdělávání žáků při výuce cizích jazyků a přírodovědných předmětů 83,5 ano 499 999,98 Kč 29 799,98 Kč 470 200,00 Kč 18 086 075,83 Kč
11. CZ.1.07/1.1.07/11.0016 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace příspěvková organizace Průřezová témata v KOSTCE 83,5 ano 1 876 157,41 Kč 17 579,76 Kč 1 858 577,65 Kč 19 944 653,48 Kč
12. CZ.1.07/1.1.07/11.0112 RPIC-ViP s.r.o. společnost s ručením omezeným Podpora odborného vzdělávání na středních školách MSK 83 ano 24 809 702,10 Kč 8 704 878,40 Kč 16 104 823,70 Kč 36 049 477,18 Kč
13. CZ.1.07/1.1.07/11.0153 Střední škola oděvní, služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, Příčná 1108, příspěvková organizace příspěvková organizace Krokem do Evropy - zkvalitněním výuky cizích jazyků zvýšit konkurenceschopnost žáků na trhu práce 83 ano 5 493 434,50 Kč 44 880,00 Kč 5 448 554,50 Kč 41 498 031,68 Kč
14. CZ.1.07/1.1.07/11.0150 TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. společnost s ručením omezeným TechIN - Propojení studia a praxe 83 ano 7 598 814,00 Kč 303 050,00 Kč 7 295 764,00 Kč 48 793 795,68 Kč
15. CZ.1.07/1.1.07/11.0129 Střední škola služeb, Bruntál, příspěvková organizace příspěvková organizace Rozvoj a zkvalitňování školských vzdělávacích programů v odborném školství v oblasti služeb 82 ano 3 695 140,72 Kč 875 970,24 Kč 2 819 170,48 Kč 51 612 966,16 Kč
16. CZ.1.07/1.1.07/11.0055 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace příspěvková organizace Moderní, dynamickou a inovativní výukou k vyšší konkurenceschopnosti Obchodní akademie Ostrava 81,5 ano 5 772 620,00 Kč 659 800,00 Kč 5 112 820,00 Kč 56 725 786,16 Kč
17. CZ.1.07/1.1.07/11.0054 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace příspěvková organizace Vzdělávací program Metrologie a počítačová podpora měření 81,5 ano 1 771 250,00 Kč 214 605,00 Kč 1 556 645,00 Kč 58 282 431,16 Kč
18. CZ.1.07/1.1.07/11.0074 Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace příspěvková organizace Webová sbírka řešených příkladů z fyziky pro základní a střední školy 81 ano 1 491 542,50 Kč 183 750,00 Kč 1 307 792,50 Kč 59 590 223,66 Kč
19. CZ.1.07/1.1.07/11.0042 Wichterlovo gymnázium, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace příspěvková organizace Implementace e-learningových metod do výuky profilových volitelných předmětů 81 ano 3 404 308,17 Kč 994 623,59 Kč 2 409 684,58 Kč 61 999 908,24 Kč
20. CZ.1.07/1.1.07/11.0057 Svět vzdělávaní - síť místních center celoživotního vzdělávání zájmové sdružení právnických osob Efektivní Učení Reformou Oblastí gymnaziálního vzdělávání 81 ano 14 828 733,56 Kč 6 617 593,70 Kč 8 211 139,86 Kč 70 211 048,10 Kč
21. CZ.1.07/1.1.07/11.0003 Základní škola Vítkov, Opavská 22, okres Opava, příspěvková organizace příspěvková organizace Vytvoření Školního informačního centra 80,5 ano 1 658 374,00 Kč 375 600,00 Kč 1 282 774,00 Kč 71 493 822,10 Kč
22. CZ.1.07/1.1.07/11.0008 Základní škola Ostrava - Hrabůvka, Provaznická 64, příspěvková organizace příspěvková organizace Škola 21. století - škola informací 80,5 ano 4 769 002,74 Kč 424 786,10 Kč 4 344 216,64 Kč 75 838 038,74 Kč
23. CZ.1.07/1.1.07/11.0123 AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) Ukaž svůj JAZYK - Vzdělávací jazykový program na Gymnáziu v Krnově 80,5 ano 9 299 841,40 Kč 2 306 727,75 Kč 6 993 113,65 Kč 82 831 152,39 Kč
24. CZ.1.07/1.1.07/11.0073 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA vysoká škola Zvyšování ekonomické gramotnosti žáků ZŠ a SŠ v Moravskoslezském kraji a jejich budoucí konkurenceschopnosti na trhu práce prostřednictvím tvorby výukových materiálů a znalostního portálu 80 ano 4 619 316,82 Kč 1 149 207,50 Kč 3 470 109,32 Kč 86 301 261,71 Kč
25. CZ.1.07/1.1.07/11.0174 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Komora (s vyjímkou profesních komor) Střední škola - brána k technické kariéře 80 ano 24 480 317,68 Kč 6 691 974,12 Kč 17 788 343,56 Kč 104 089 605,27 Kč
26. CZ.1.07/1.1.07/11.0007 Gymnázium a Střední odborná škola Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace příspěvková organizace Člověk a příroda experimentálně 80 ano 3 221 767,90 Kč 1 016 475,00 Kč 2 205 292,90 Kč 106 294 898,17 Kč
27. CZ.1.07/1.1.07/11.0166 Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) AutoAcademy 80 ano 5 871 295,38 Kč 1 388 375,40 Kč 4 482 919,98 Kč 110 777 818,15 Kč
28. CZ.1.07/1.1.07/11.0024 Střední škola obchodní, Ostrava, příspěvková organizace příspěvková organizace Posílení odborného profilu žáků zvýšením jejich jazykových a odborných kompetencí aneb Anglicky mluvící prodavači v obchodech Moravskoslezském kraji 79 ano 2 362 933,13 Kč 117 387,15 Kč 2 245 545,98 Kč 113 023 364,13 Kč
29. CZ.1.07/1.1.07/11.0162 Statutární město Frýdek-Místek obec FM - Education 78,5 ano 24 424 528,98 Kč 9 049 143,14 Kč 15 375 385,84 Kč 128 398 749,97 Kč
30. CZ.1.07/1.1.07/11.0071 Soukromá střední škola podnikatelská s.r.o., Opava společnost s ručením omezeným Využití moderních forem informačních a komunikačních technologií ve výuce na Soukromé střední škole podnikatelské s.r.o., Opava 78,5 ano 3 782 391,31 Kč 968 016,00 Kč 2 814 375,31 Kč 131 213 125,28 Kč
31. CZ.1.07/1.1.07/11.0030 Základní škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín příspěvková organizace Objevování historie regionu Frenštátska 78 ano 1 299 317,45 Kč 232 864,52 Kč 1 066 452,93 Kč 132 279 578,21 Kč
32. CZ.1.07/1.1.07/11.0010 Soukromá střední umělecká škola AVE ART Ostrava, s.r.o. společnost s ručením omezeným Školní podnikatelský inkubátor 78 ano 2 835 175,00 Kč 1 539 549,00 Kč 1 295 626,00 Kč 133 575 204,21 Kč
33. CZ.1.07/1.1.07/11.0130 Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, příspěvková organizace příspěvková organizace Zvyšování kvality ve stavebních a dřevooborech 77,5 ano 19 910 266,60 Kč 6 124 034,51 Kč 13 786 232,09 Kč 147 361 436,30 Kč
34. CZ.1.07/1.1.07/11.0047 Střední škola zemědělská a lesnická, Frýdek-Místek, příspěvková organizace příspěvková organizace Efektivní využívání ICT ve výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů na SŠ 77 ano 1 989 615,26 Kč 467 250,00 Kč 1 522 365,26 Kč 148 883 801,56 Kč
35. CZ.1.07/1.1.07/11.0043 Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace příspěvková organizace Motivace žáků ZŠ ke studiu technických oborů 77 ano 2 986 873,36 Kč 577 459,90 Kč 2 409 413,46 Kč 151 293 215,02 Kč
36. CZ.1.07/1.1.07/11.0172 Eddica, spol. s.r.o společnost s ručením omezeným Počítačem asistovaná výuka cizích jazyků 75 ano 5 689 094,00 Kč 1 148 030,00 Kč 4 541 064,00 Kč 155 834 279,02 Kč
37. CZ.1.07/1.1.07/11.0093 Klub personalistů České republiky, o.s. - Moravskoslezská regionální sekce Organizační jednotka sdružení Zvýšení kvality vzdělávání zaměřeného na EVVO a zdravý životní styl středních školách technického zaměření a základních školách v Moravskoslezském kraji 75 ano 2 857 398,60 Kč 511 704,50 Kč 2 345 694,10 Kč 158 179 973,12 Kč
38. CZ.1.07/1.1.07/11.0164 Základní škola a mateřská škola Ostrava-Svinov, příspěvková organizace příspěvková organizace Hraj si, spolupracuj, vzdělávej se! Rozvoj schopností a klíčových dovedností dětí prostřednictvím moderních metod učení a informačních technologií 74,5 ano 2 619 448,10 Kč 331 504,10 Kč 2 287 944,00 Kč 160 467 917,12 Kč
39. CZ.1.07/1.1.07/11.0040 Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace příspěvková organizace Interaktivní výuková aplikace - Můj pracovní sešit 74,5 ano 1 789 697,04 Kč 745 580,49 Kč 1 044 116,55 Kč 161 512 033,67 Kč
40. CZ.1.07/1.1.07/11.0109 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA vysoká škola Popularizace technických oborů u žáků ZŠ 74,5 ano 4 389 809,03 Kč 639 952,65 Kč 3 749 856,38 Kč 165 261 890,05 Kč
41. CZ.1.07/1.1.07/11.0149 Ceptum, o.p.s. obecně prospěšná společnost Implementace multimediálního výukového programu Základy první pomoci do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů ZŠ a SŠ MSK 74 ano 1 798 772,00 Kč 120 880,00 Kč 1 677 892,00 Kč 166 939 782,05 Kč
42. CZ.1.07/1.1.07/11.0151 Statutární město Opava obec Otvíráme bránu jazyků 73 ano 3 684 779,26 Kč 1 693 497,76 Kč 1 991 281,50 Kč 168 931 063,55 Kč
43. CZ.1.07/1.1.07/11.0014 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace příspěvková organizace Tvoříme a učíme s ICT 73 ano 2 256 163,00 Kč 475 105,00 Kč 1 781 058,00 Kč 170 712 121,55 Kč
44. CZ.1.07/1.1.07/11.0121 Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí, okres Bruntál, příspěvková organizace příspěvková organizace Spolupráce neúplných základních škol v okrese Bruntál 71,5 ano 2 274 924,00 Kč 160 650,00 Kč 2 114 274,00 Kč 172 826 395,55 Kč
45. CZ.1.07/1.1.07/11.0005 Základní škola a mateřská škola Bohuslavice, příspěvková organizace příspěvková organizace Zvýšení konkurenceschopnosti ZŠ Bohuslavice modernizací výukových metod 71 ano 1 998 428,50 Kč 451 225,60 Kč 1 547 202,90 Kč 174 373 598,45 Kč
46. CZ.1.07/1.1.07/11.0148 Střední průmyslová škola, Karviná, příspěvková organizace příspěvková organizace Šance pro inovace v technických oborech 70,5 ano 6 239 727,77 Kč 1 854 103,82 Kč 4 385 623,95 Kč 178 759 222,40 Kč
CELKEM 246 648 553,85 Kč 67 889 331,45 Kč 178 759 222,40 Kč  
Disponibilní zdroje     181 270 097,00 Kč  
ROZDÍL     2 510 874,60 Kč  
                     
SEZNAM SCHVÁLENÝCH GRANTOVÝCH PROJEKTŮ - HRANIČNÍ PROJEKT
pořadí číslo projektu název žadatele právní forma název projektu počet bodů doporučení hodnotitelů požadovaná výše finanční podpory v Kč navržené krácení finanční podpory v Kč schválená výše finanční podpory v Kč/maximální celková výše schválených finančních podpor v Kč (kumulativní údaj)
47. CZ.1.07/1.1.07/11.0173 Základní škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace příspěvková organizace Podpora aktivního učení, samostatného myšlení a týmové spolupráce žáků zaváděním inovativních vyučovacích metod a forem 70 ano 4 308 883,85 Kč 0,00 Kč 4 308 883,85 Kč 183 068 106,25 Kč
CELKEM projekty doporučené ke schválení 250 957 437,70 Kč 67 889 331,45 Kč 183 068 106,25 Kč  
Disponibilní zdroje     181 270 097,00 Kč  
ROZDÍL     -1 798 009,25 Kč  
SEZNAM GRANTOVÝCH PROJEKTŮ ZAŘAZENÝCH DO ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ
pořadí číslo projektu název žadatele právní forma název projektu počet bodů doporučení hodnotitelů požadovaná výše finanční podpory v Kč navržené krácení finanční podpory v Kč schválená výše finanční podpory v Kč/maximální celková výše schválených finančních podpor v Kč (kumulativní údaj)
48. CZ.1.07/1.1.07/11.0002 Soukromá střední škola podnikatelská Frýdek-Místek, s.r.o. společnost s ručením omezeným Nové výzvy, nové příležitosti, nová škola 69,5 ano 505 003,27 Kč 2 677,60 Kč 502 325,67 Kč 183 570 431,92 Kč
49. CZ.1.07/1.1.07/11.0086 Obchodní akademie, Frýdek-Místek, Palackého 123, příspěvková organizace příspěvková organizace Využití Moodle ve výuce s přihlédnutím k cizím jazykům 69,5 ano 540 960,00 Kč 119 716,00 Kč 421 244,00 Kč 183 991 675,92 Kč
50. CZ.1.07/1.1.07/11.0141 Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o. společnost s ručením omezeným Modulový vzdělávací program pro rozvoj personální a sociální kompetence a občanské kompetence a kulturního povědomí v rámci výuky diversity aneb Kompetence k diversitě 69 ano 9 103 490,60 Kč 2 820 675,60 Kč 6 282 815,00 Kč 190 274 490,92 Kč
51. CZ.1.07/1.1.07/11.0076 TT - CONTACT, s.r.o. společnost s ručením omezeným Zvýšení kvality vzdělání žáků středních technických škol zavedením výuky technické angličtiny, němčiny a ruštiny pro oblast strojírenství v Moravskoslezském kraji 68,5 ano 12 995 394,60 Kč 6 431 871,80 Kč 6 563 522,80 Kč 196 838 013,72 Kč
52. CZ.1.07/1.1.07/11.0110 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace příspěvková organizace Zvýšení kvality vzdělávání inovací výukových metod 68,5 ano 2 511 933,47 Kč 430 135,27 Kč 2 081 798,20 Kč 198 919 811,92 Kč
53. CZ.1.07/1.1.07/11.0126 Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace příspěvková organizace E-learning jako nástroj tvořivého a interaktivního vzdělání 68 ano 1 507 762,00 Kč 371 432,25 Kč 1 136 329,75 Kč 200 056 141,67 Kč
54. CZ.1.07/1.1.07/11.0155 RPIC-ViP s.r.o. společnost s ručením omezeným Matematika jinak 67,5 ano 24 991 285,35 Kč 11 167 714,15 Kč 13 823 571,20 Kč 213 879 712,87 Kč
55. CZ.1.07/1.1.07/11.0034 Institut EuroSchola, o.s. Sdružení (svaz, spolek, společnost, klub aj.) Vývoj metodiky pro pedagogy středních škol a realizace vývojových fází v herních simulací žáků středních škol s ohledem na rozvoj klíčových kompetencí a s důrazem na mezipředmětové vazby 66 ano 6 054 857,00 Kč 1 630 255,00 Kč 4 424 602,00 Kč 218 304 314,87 Kč
56. CZ.1.07/1.1.07/11.0108 Střední odborné učiliště DAKOL , s.r.o. společnost s ručením omezeným Technické kompetence žáků ZŠ a SŠ 66 ano 24 636 845,00 Kč 7 194 189,00 Kč 17 442 656,00 Kč 235 746 970,87 Kč
57. CZ.1.07/1.1.07/11.0021 Střední odborná škola umělecká a gymnázium, s.r.o. společnost s ručením omezeným Tvorba podpůrných výukových materiálů 66 ano 5 009 328,50 Kč 1 644 590,00 Kč 3 364 738,50 Kč 239 111 709,37 Kč
58. CZ.1.07/1.1.07/11.0029 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace příspěvková organizace Zkvalitňování výukových činností odborných předmětů na středních školách se zaměřením na mezipředmětové vazby a s důrazem na odbornou připravenost žáků 65,5 ano 9 068 750,00 Kč 2 225 475,00 Kč 6 843 275,00 Kč 245 954 984,37 Kč
CELKEM projekty zařazené do zásobníku projektů 96 925 609,79 Kč 34 038 731,67 Kč 62 886 878,12 Kč  
Disponibilní zdroje     181 270 097,00 Kč  
ROZDÍL - disponibilní zdroje k doporučené výši finančních prostředků     -64 684 887,37 Kč