' ?> Nápověda pro stanovení monitorovacích indikátorů
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Investice do rozvoje vzdělávání

Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje
Nápověda pro volbu a správný výpočet monitorovacích indikátorů v oblasti podpory 1.2

V souladu s vyhlášenou 2. výzvou k předkládání grantových projektů v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") – oblast podpory 1.2 a často kladených otázek ze strany potenciálních žadatelů, je poskytnuta tato nápověda pro lepší orientaci a uchopení závazných monitorovacích indikátorů.

Monitorovací indikátory stanovené vyhlášenou výzvou jako povinné musí žadatel do benefitové (Benefit7) žádosti vždy vypsat. Pokud je jeden z indikátorů pro konkrétní projektový záměr žadatele irelevantní, musí být zvolen a číselná hodnota bude "0".

Nápověda se týká pouze indikátorů, které obsahují počty podpořených jakýchkoliv osob:

07.41.00 Počet podpořených osob celkem

- tento monitorovací indikátor obsahuje součty všech podpořených osob – cílových skupin (musíte manuálně načíst monitorovací indikátory 07.41.14 + 07.41.65)

07.41.14 Počet podpořených osob v počátečním vzdělávání celkem – dětí a žáků

- tento monitorovací indikátor obsahuje součet podpořených dětí, žáků a rodičů (zapojení rodičů je možné pouze v oblasti podpory 1.2). Upozorňujeme, že rodiče lze v projektu zapojit pouze v souvislosti s podporou jejich dětí/žáků, proto jsou počty rodičů načítány do tohoto indikátoru. Rodiče jsou podporovatelní pouze v oblasti podpory 1.2.

07.41.65 Počet podpořených osob – pracovníků v dalším vzdělávání celkem

- tento monitorovací indikátor obsahuje součet podpořených pracovníků škol a školských zařízení, popřípadě pracovníků NNO a těch, jež působí v oblasti volného času dětí a mládeže.

07.41.20 Počet osob poskytujících služby nebo podporujících poskytování vzdělávacích služeb

- tento monitorovací indikátor obsahuje počty osob, které byly v rámci projektu zapojeny jako lektoři, vzdělavatelé, školitelé a podobně. Nejedná se o cílovou skupinu a nenapočítávají se do celkového indikátoru 07.41.00.

Zprostředkující subjekt Moravskoslezského kraje upozorňuje, že počty monitorovacích indikátorů jsou závazné, proto stanovujte tyto počty pečlivě a důsledně.