' ?> Pozvánka a registrační formulář k přihlášení
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jakožto Zprostředkující subjekt,

pořádá dne 29. března 2010

Seminář pro úspěšné příjemce z 1. kola výzvy v rámci globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji" z oblasti podpory 3.2 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Cíl semináře:

Řešení vlastní realizace projektu - Monitorovací zprávy, účetní doklady, nesrovnalosti, publicita, veřejné zakázky, kontroly, indikátory, žádost o platbu apod.

Místo konání:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, zasedací místnost F502 (prostory semináře jsou plně klimatizovány), od 9:00 hod. do cca 13:30 hod.

Registrační formulář (Závazná přihláška):

Registrační formulář (formát OpenDocument; velikost 15 kB)
Registrační formulář (formát MS Word; velikost 35 kB)

Vyplněný registrační formulář, prosím, zašlete e-mailem na adresu: lucie.madrova@kr-moravskoslezsky.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!