' ?> 3. kolo výzvy v rámci globálních grantů
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jakožto zprostředkující subjekt, pořádá semináře pro žadatele na téma

3. kolo výzvy v rámci globálních grantů
Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

oblast podpory 1.1 - GG "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
oblast podpory 1.2 - GG "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
oblast podpory 1.3 - GG "Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském"

Pro koho jsou semináře určeny:

Semináře jsou určeny pro širokou veřejnost, především pro vzdělávací instituce, právnické osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, vysoké školy, města, obce a svazky obcí a nestátní neziskové organizace, které působí na území Moravskoslezského kraje a mají v záměru podat žádost o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v rámci prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.

Cíl seminářů:

Seznámit účastníky s globálními granty a možnostmi, které jim tyto globální granty v rámci 3. kola výzvy nabízí.

Termíny a obsah jednotlivých seminářů:

7. 9. 2010
13. 9. 2010
Seminář - Benefit7 + Jak úspěšně odevzdat projektovou žádost
- vyplnění žádosti o finanční podporu v aplikaci Benefit7, včetně praktických rad
- nejčastější věcné a formální nedostatky v projektových žádostech a rozpočtech, které vedly k vyřazení nebo nízkému ohodnocení projektů

Místo konání:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava,
zasedací místnost zastupitelstva kraje C 210,
od 9:00 hod. do cca 14:30 hod.

Upozorňujeme, že prostory seminářů jsou plně klimatizovány.

Kapacita místností je omezena. Semináře jsou bezplatné!

Registrační formulář

Registrační formulář (formát OpenDocument; velikost 65 kB)
Registrační formulář (formát MS Word; velikost 80 kB)

Vyplněný registrační formulář, prosím, zašlete e-mailem na adresu: lucie.jahnova@kr-moravskoslezsky.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!