' ?> Seminář pro úspěšné příjemce
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Seminář pro úspěšné příjemce oblastí podpory 1.1, 1.2, 1.3 a 3.2

Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, jakožto Zprostředkující subjekt,
pořádá dne 6. 9. a 27. 9. 2010 semináře pro úspěšné příjemce
v rámci globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

oblast podpory 1.1 ? GG "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
oblast podpory 1.2 ? GG "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
oblast podpory 1.3 ? GG "Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském"
oblast podpory 3.2 ? GG "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji"

Cíl semináře:

Nová forma předkládání Monitorovacích zpráv v elektronické verzi a nový způsob načítání monitorovacích indikátorů.

Místo konání:

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava,
místnost zastupitelstva kraje C 210 (prostory jsou plně klimatizovány),
od 9:00 hod. do cca 14:00 hod.

Kapacita místnosti je omezena. Semináře jsou bezplatné!

Registrační formulář

Registrační formulář (formát OpenDocument; velikost 65 kB)
Registrační formulář (formát MS Word; velikost 80 kB)

Vyplněný registrační formulář, prosím, zašlete e-mailem na adresu: lucie.jahnova@kr-moravskoslezsky.cz

Těšíme se na setkání s Vámi!