' ?> Pozvánka na semináře
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Pozvánka na semináře

Pozvánka na semináře (formát PDF; velikost 150 kB)

Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje Vás srdečně zve na semináře:

18. 4. 2011
Seznamte se s výzvami k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, projektovou žádostí a jejím vyplnění v aplikaci Benefit 7

20. 4. 2011
Přírodovědné a technické vzdělávání ve výzvě oblasti podpory 1.1

1. 6. 2011
Veřejné zakázky OP VK

Pořádané v rámci připravovaného vyhlášení výzev pro předkládání projektových žádostí do globálních grantů (GG) oblastí podpory:
1.1 - GG "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
1.2 - GG "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
1.3 - GG "Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském".

Semináře se konají od 9:00 hod. v zasedací místnosti zastupitelstva kraje C 210 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na ul. 28. října 117 v Ostravě.
Podrobnější informace uvádíme v programu.