' ?> Program seminářů
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Program seminářů

Porgram seminářů (formát PDF; velikost 405 kB)

Seminář:
Seznamte se s výzvami k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK, projektovou žádostí a jejím vyplnění v aplikaci Benefit 7

Program:
09:00-10:00 Základní informace o výzvách k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 1.1
10:00-10:15 Přestávka s občerstvením
10:15-11:30 Základní informace o výzvách k předkládání projektových žádostí do oblastí podpory 1.2, 1.3
11:30-12:00 Přestávka s občerstvením
12:00-15:00 Projektová žádost
Vyplnění žádosti o finanční podporu v aplikaci Benefit 7
15:00-15:30 Dotazy a diskuse k daným tématům

Datum konání: 18. 4. 2011
Čas konání: 9:00-15:30
Místo konání: Ostrava, ul. 28. října 117, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zasedací místnost zastupitelstva kraje C 210

Počet účastníků je vzhledem ke kapacitě místnosti omezen, je nutné se elektronicky zaregistrovat na e-mail andrea.smigova@kr-moravskoslezsky.cz nejpozději do 11. 4. 2011.
Uvádějte, prosím, název semináře, jméno, název organizace a kontakt (e-mail, telefon).


Seminář:
Přírodovědné a technické vzdělávání ve výzvě oblasti podpory 1.1

Program:
09:00-10:45 Specifika výzvy oblasti podpory 1.1
10:45-11:15 Přestávka s občerstvením
11:15-13:30 Nejčastější dotazy, upozornění na chyby, diskuse

Datum konání: 20. 4. 2011
Čas konání: 9:00-13:30
Místo konání: Ostrava, ul. 28. října 117, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zasedací místnost zastupitelstva kraje C 210

Počet účastníků je vzhledem ke kapacitě místnosti omezen, je nutné se elektronicky zaregistrovat na e-mail andrea.smigova@kr-moravskoslezsky.cz nejpozději do 12. 4. 2011.
Uvádějte, prosím, název semináře, jméno, název organizace a kontakt (e-mail, telefon).


Seminář:
Veřejné zakázky OP VK
Postupy pro zadávání zakázek při pořizování zboží, služeb či stavebních prací z prostředků finanční podpory OP VK.

Program:
09:00-10:45 Principy zadávacího řízení
Základní rozdělení zakázek
Obsah výzvy k podání nabídek
10:45-11:15 Přestávka s občerstvením
11:15-13:00 Kvalifikační předpoklady, reference
Průběh zadávacího řízení
Hodnocení nabídek a nejčastější chyby zadavatelů
13:00-13:30 Dotazy a diskuse k daným tématům

Datum konání: 1. 6. 2011
Čas konání: 9:00-13:30
Místo konání: Ostrava, ul. 28. října 117, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zasedací místnost zastupitelstva kraje C 210

Hlavní lektor - Ing. Jiří Zapletal, zástupce společnosti, zaměřené na realizaci a kontrolu veřejných zakázek.

Počet účastníků je vzhledem ke kapacitě místnosti omezen, je nutné se elektronicky zaregistrovat na e-mail andrea.smigova@kr-moravskoslezsky.cz nejpozději do 25. 5. 2011.
Uvádějte, prosím, název semináře, jméno, název organizace a kontakt (e-mail, telefon).