' ?> Interaktivní workshopy
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Interaktivní workshopy

Pozvánka na interaktivní Workshopy (formát PDF; velikost 280 kB)

Oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje pro Vás připravilo interaktivní workshopy na téma

Příprava v souvislosti s vyhlášením 3. kola výzvy k předkládání žádostí o finanční podporu do globálního grantu
"Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji" oblasti podpory 3.2

které se konají 21., 28., 30. listopadu a 6. prosince 2011 od 9:00 do 16:00 hod.
v zasedací místnosti F 502 Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na ul. 28. října 117 v Ostravě.

Nabízíme Vám možnost:

v dopolední části 9:00 ? 12:30 hod.
- ujasnit si konkrétní problémy, se kterými se potýkáte při psaní projektových žádostí (např. podporované klíčové aktivity, vhodnost cílových skupin, sestavování rozpočtu, způsobilost výdajů, křížové financování, nepřímé náklady, monitorovací indikátory, přílohy projektové žádosti)

v odpolední části 13:30 ? 16:00 hod.
- individuálních osobních konzultací s projektovými a finančními manažery týkajících se Vašeho projektového záměru.

Již nyní nám můžete zasílat své dotazy týkající se uvedených témat.

Vzhledem k omezenému počtu účastníků je nutné se elektronicky zaregistrovat na e-mail radoslav.polak@kr-moravskoslezsky.cz nejpozději 5 pracovních dnů před začátkem akce.
Uvádějte, prosím, datum akce, jméno, název organizace a kontakt (e-mail, telefon).

Cenné rady a doporuční našich projektových manažerů Vám zajisté pomohou předložit kvalitní projektovou žádost, která uspěje v následném hodnocení a budete mít tak možnost zrealizovat Váš projektový záměr.