' ?> Výzva – oblast podpory 1.3
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Výzva – oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3

3. kolo - Výzva - oblast podpory 1.1, 1.2, 1.3

Výzva - oblast podpory 1.1

Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání - celý text výzvy (formát PDF; velikost 305 kB)
Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání - celý text výzvy (formát MS Word; velikost 402 kB)

Přílohy - oblast podpory 1.1  (formát OpenDocument; velikost 70 kB)
Přílohy - oblast podpory 1.1 (formát MS Word; velikost 150 kB)

Výzva - oblast podpory 1.2

Oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - celý text výzvy (formát PDF; velikost 280 kB)
Oblast podpory 1.2 - Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - celý text výzvy (formát MS Word; velikost 412 kB)

Přílohy - oblast podpory 1.2 (formát OpenDocument; velikost 70 kB)
Přílohy - oblast podpory 1.2 (formát MS Word; velikost 150 kB)

Výzva - oblast podpory 1.3

Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - celý text výzvy (formát PDF; velikost 260 kB)
Oblast podpory 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení - celý text výzvy (formát MS Word; velikost 406 kB)

Přílohy - oblast podpory 1.3 (formát OpenDocument; velikost 70 kB)
Přílohy - oblast podpory 1.3 (formát MS Word; velikost 150 kB)


2. kolo - Výzva – oblast podpory 1.1

Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání - celý text výzvy (formát OpenDocument,velikost 81 kB)
Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání - celý text výzvy (formát PDF, velikost 588 kB)
Oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání - celý text výzvy (formát MS Word, velikost 949 kB)

Přílohy - oblast podpory 1.1 (formát OpenDocument, velikost 155 kB)
Přílohy - oblast podpory 1.1 (formát PDF, velikost 351 kB)
Přílohy - oblast podpory 1.1 (formát MS Word, velikost 499 kB)