' ?> Dodatečné informace k výzvě 32/2011
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1

Dodatečné informace k zadávací dokumentaci č. 1 (formát PDF; velikost 262 kB)

Název veřejné zakázky: Dodávka literatury - OPVK
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Forma zadávacího řízení: Veřejná zakázka malého rozsahu

Zadavatel poskytuje dodatečné informace k zadávacím podmínkám bez předchozí žádosti dodavatelů. Tyto dodatečné informace poskytuje zadavatel všem dodavatelům.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 275.000,- Kč bez DPH (tzn. 302.720,- Kč s DPH).

V Ostravě dne 12. 7. 2011

Ing. Jana Poloková
kvestorka