' ?> Dodatečné informace k výzvě 48/2011
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Dodatečné informace k výzvě 48/2011

Dodatečné informace k výzvě 48/2011 (formát PDF; velikost 787 kB)

Název veřejné zakázky: Tisky II.– OPVK
Druh veřejné zakázky: služby
Forma zadávacího řízení: veřejná zakázka malého rozsahu

Úprava zadávacích podmínek č. 1

Vzhledem k změně výše sazby DPH od 1. 1. 2012 podle zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty zadavatel upravuje předpokládanou hodnotu zakázky v Kč ve Výzvě k podání nabídek a čl. 7 Zadávací dokumentace – Zpracování nabídkové ceny následovně:

Předpokládaná hodnota zakázky je 303.090,- Kč bez DPH (345.510,- Kč vč. DPH).

Tato cena je stanovena jako limitní, přičemž není možné rovněž překročit maximální cenu za jednotlivé projekty:

Projekt 1: Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na středních školách CZ.1.07/1.1.07/02.0049, 16.360,- Kč bez DPH (18.650,- Kč vč. DPH)

Projekt 2: Nové přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách CZ.1.07/1.1.07/02.0047, 16.360,- Kč bez DPH (18.650,- Kč vč. DPH)

Projekt 3: Zvyšování manažerských dovedností vedoucích pracovníků základních a středních škol v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.05/02.0016, 36.360,- Kč bez DPH (41.450,- Kč vč. DPH)

Projekt 4: Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol CZ.1.07/2.3.00/09/0024, 150.910,- Kč bez DPH (172.040,- Kč vč. DPH)

Projekt 5: "I-I-I" (Inovace_Interdisciplinarita_Integrace): Inovace vybraných studijních programů OU, realizace vzdělávacích modulů pro studenty OU včetně vzdělávacích materiálů v cizím jazyce CZ.1.07/2.2.00/15.0022, 83.090,- Kč bez DPH (94.720,- Kč vč. DPH)

V souladu s výše uvedeným se mění i ceny vč. DPH uvedené v příloze č. 1 Zadávací dokumentace u každého projektu.

Úprava zadávacích podmínek č. 2

Zadavatel upravuje přílohu č. 1 Zadávací dokumentace, Projekt 4 – Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol CZ.1.07/2.3.00/09/0024. Tuto úpravu poskytuje zadavatel všem dodavatelům.

Příloha č. 1 – Technická specifikace Zadávací dokumentace, Projekt 4

Ve specifikaci položky Certifikát – celobarevný se upravuje počet stran z 250 na 1 a z toho barevných stran na 1. Tabulka se tedy v řádku Certifikát – celobarevný mění následovně:

Č. Název Náklad KS Obal Blok Vazba Formát Počet str. Počet BAR str. Počet ČB str. Termín dodání
1 Certifikát – celobarevný 250 - Křída 250g, lesk, potištěno zepředu na 1 straně (BAR) - A4 1 1 Únor 2012

 V souvislosti s touto úpravou bude v příloze č. 6 – Nabídkový list u projektu č. 4, položky Certifikát – celobarevný uvedena cena za jeden jednostránkový barevný certifikát v nákladu 250 ks.

V Ostravě dne 22. 12. 2011
Ing. Jana Poloková
Kvestora OU