' ?> Dodatečné informace k výzvě 6/2012
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Dodatečné informace k veřejné zakázce "Tiskařské práce 001 - 2012" vyhlášené 13. 3. 2012

Lhůta pro podávání nabídek: se prodlužuje do 5. 4. 2012do 12:00 hodin

Předpokládaná cena zakázky: se snižuje na 234 275,- Kč bez DPH (281 130,- Kč s DPH)

V příloze č. 3, Výzvy k podání nabídek, evidenční číslo projektu: CZ.1.07/2.3.00/20.0031: se snižuje celková maximální cena na 100 000,- Kč bez DPH

Veškeré další podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídek a jejich přílohách zůstávají i nadále v platnosti.

V Opavě 15. 3. 2012

Bc. Kamil David
oddělení rozvoje centrum řízení projektů

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

tel. 553 684 829
email: kamil.david@slu.cz