' ?> Dotaz uchazeče a odpověd zadavatele k výzvě 6/2012
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Dotaz uchazeče a odpověď zadavatele k veřejné zakázce "Tiskařské práce 001 ? 2012" vyhlášené 13. 3. 2012

Dotaz uchazeče:

V příloze 4 je pod heslem Podklady uvedeno: "budou vytvořeny na základě osobního setkání".

 1. Znamená to, že uchazeč přijede k dodavateli, nebo dodavatel k uchazeči? Nebo se setkají jinde?
 2. Osobní setkání týkající se položek 1. a 2. bude v různých termínech, nebo proběhne současně?
 3. Co znamená "budou vytvořeny" - náčrt, elektronicky z nějakých jiných podkladů, nebo pohovor na dané téma?
 4. Je vůbec nutné a smysluplné osobní setkání v době internetu a komunikačních možností typu Skype apod.?

Odpověď zadavatele:

 1. osobní setkání bude nahrazeno komunikací elektronickými prostředky
 2. osobní setkání bude nahrazeno komunikací elektronickými prostředky
 3. pro možnost posouzení náročnosti grafického návrhu poskytujeme tyto odkazy, které uvádějí vzory
  IMC Summer Meeting on Differential Equations - Chapter 2009
  IMC Summer Meeting on Differential Equations - Chapter 2011
  IMC Summer Meeting on Differential Equations - Chapter 2012
 4. osobní setkání bude nahrazeno komunikací elektronickými prostředky

Veškeré další podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídek a jejich přílohách zůstávají i nadále v platnosti.

V Opavě 19. 3. 2012

Bc. Kamil David
oddělení rozvoje centrum řízení projektů

Slezská univerzita v Opavě
Na Rybníčku 626/1
746 01 Opava

tel. 553 684 829
E-mail: kamil.david@slu.cz