' ?> Dotaz č. 2
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Dotaz uchazeče a odpověď zadavatele k výzvě č. 11/2012 "Dodávka zařízení a vybavení ICT" vyhlášené 20. 3. 2012

Dotaz uchazeče:
Vždy musí být podepsána na dokumentu osoba oprávněná jednat za společnost, v naší společnosti jsou dva jednatelé, kteří jednají a vystupují samostatně za společnost, a má otázka tedy zní, např. u čestného prohlášení Vám postačí podpis jen jednoho z jednatelů, nebo požadujete podpisy od obou.

Odpověď zadavatele:
Pokud z výpisu z obchodního rejstříku vyplývá, že za společnost jednají jednatelé samostatně, pak postačí na všech dokumentech pouze podpis jen jednoho z jednatelů. Veškeré další podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídek a jejich přílohách zůstávají i nadále v platnosti.

V Ostravě 23. 3. 2012

Ing. Jaromír Tobola
POE EDUCO, spol. s r.o.
Štefánikova 2086/12, 741 01 Nový Jičín
596 639 540
jaromir.tobola@poe-educo.cz