' ?> Dodatečné informace č. 4 k výzvě 10/2012
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Doplňující informace č. 4

Doplňující informace č. 4 (formát PDF; velikost 155 kB)

k ZADÁVACÍ DOKUMENTACI
k podlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen "zákon")

Název zakázky: Propagační předměty EKF
Druh zakázky: dodávka
CPV zakázky: 2246200 - 6

V Ostravě 5. 4. 2012

Upozornění - Příloha č. 3 - Vzorek nákupu, košík propagace

V součtovém řádku 45 tabulky je chybně uveden součtový vzorec. Nezahrnuje první položku vzorku.

Opravená Příloha č. 3 (formát MS Excel; velikost 2,4 MB)

prof. Dr. Ing. Dana Dluhošová
děkanka EkF