' ?> Dodatečné informace k výzvě 17/2012 č. 1
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Dotaz uchazeče č. 1 a odpověď zadavatele k výzvě č. 17/2012 s názvem "Dodávka zařízení a vybavení ICT" vyhlášené 10. 4. 2012

Dotaz uchazeče:

položka č. 1 - Notebook včetně základního software:

1. dotaz k bodu c) HDD - min. 6420 GB - Opravdu je myšlena tato hodnota?
2. dotaz k bodu f) část - minimálně 1xUSB 3.0, minimálně 2xUSB 2.0 - Mohou být všechna USB ve verzi 3.0?

Odpověď zadavatele:

Odpověď k bodu c) je to překlep, správná hodnota je 640 GB
Odpověď k bodu f) ano mohou (vzhledem ke zpětné kompatibilitě), celkově je požadováno minimálně 3xUSB z toho minimálně 1xUSB 3.0 a ostatní mohou být USB 2.0

Veškeré další podmínky stanovené ve Výzvě k podání nabídek a jejich přílohách zůstávají i nadále v platnosti.

V Ostravě 12. 4. 2012

Ing. Jaromír Tobola
POE EDUCO, spol. s r.o.
Štefánikova 2086/12, 741 01 Nový Jičín
596 639 540
jaromir.tobola@poe-educo.cz