' ?> Schválené grantové projekty
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Schválené grantové projekty

Schválené grantové projekty z 3. kola výzvy do 1. globálního grantu Prioritní osy 3 "Další vzdělávání"

Seznam schválených grantových projektů

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 6. 6. 2012 o přerozdělení 148 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty předložené ve třetím kole výzvy do globálního grantu oblasti podpory 3.2 "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji".

V tomto kole výzev bylo předloženo 128 projektových žádostí, v nichž předkladatelé žádali o o více než 419 mil. Kč. Finanční podpora byla po následném hodnotícím procesu rovnoměrně rozdělena mezi 57 úspěšných žadatelů z řad vzdělávacích institucí, vysokých škol, nestátních neziskových organizací a hospodářské komory.

Seznam schválených grantových projektů:

Schválené grantové projekty ze 4. kola výzev do 1. globálních grantů Prioritní osy 1 "Počáteční vzdělávání"

Seznam schválených grantových projektů

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 14. 12. 2011 o přerozdělení 16,57 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty předložené v prvním kole výzev do globálních grantů (GG) oblastí podpory:
1.1 - GG "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
1.2 - GG "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
1.3 - GG "Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském".

V tomto kole výzev bylo předloženo 24 projektových žádostí, v nichž předkladatelé žádali o cca 49,5 mil. Kč. Finanční podpora byla po následném hodnotícím procesu rovnoměrně rozdělena mezi 9 úspěšných žadatelů z řad základních, středních a vysokých škol, domovů mládeže, různých sdružení právnických osob, příspěvkových organizací kraje a měst.

Seznam schválených grantových projektů:
oblast podpory 1.2
oblast podpory 1.3

Schválené grantové projekty z 1. kola výzev do 2. globálních grantů Prioritní osy 1 "Počáteční vzdělávání"

Seznam schválených grantových projektů

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 14. 12. 2011 o přerozdělení 430,25 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty předložené v prvním kole výzev do globálních grantů (GG) oblastí podpory:
1.1- GG "Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II",
1.2- GG "Rovné příležitosti dětí a žáků ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II",
1.3- GG "Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II".

V tomto kole výzev bylo předloženo 308 projektových žádostí, v nichž předkladatelé žádali o cca 1.581 mil. Kč. Finanční podpora byla po následném hodnotícím procesu rovnoměrně rozdělena mezi 82 úspěšných žadatelů z řad základních, středních a vysokých škol, domovů mládeže, různých sdružení právnických osob, příspěvkových organizací kraje a měst.

Seznam schválených grantových projektů:
oblast podpory 1.1
oblast podpory 1.2
oblast podpory 1.3

Schválené grantové projekty z 3. kola výzev Prioritní osy 1 "Počáteční vzdělávání"

Seznam schválených grantových projektů a zařazených do zásobníku projektů

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 23. 3. 2011 o přerozdělení 138,92 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty předložené ve třetím kole výzev do globálních grantů (GG) oblastí podpory:
1.1 - GG "Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
1.2 - GG "Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském",
1.3 - GG "Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském".

V tomto kole výzev bylo předloženo 173 projektových žádostí, v nichž předkladatelé žádali o více než 445,67 mil. Kč. Finanční podpora byla po následném hodnotícím procesu rovnoměrně rozdělena mezi 61 úspěšných žadatelů z řad základních, středních a vysokých škol, domovů mládeže, různých sdružení právnických osob, příspěvkových organizací kraje a měst.

Seznam schválených grantových projektů:

Schválené grantové projekty z 2. kola výzvy Prioritní osy 3 "Další vzdělávání"

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 10. 11. 2010 o přerozdělení 159 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty předložené v druhém kole výzvy do globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji". Celkem bylo předloženo 97 projektových žádostí, které nárokovaly přes 408 mil. Kč. Finanční dotace úspěšným 39 projektům podpoří tvorbu a inovaci vzdělávacích programů určených pro další vzdělávání v Moravskoslezském kraji a vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání.

Seznam schválených grantových projektů:

Schválené grantové projekty z 1. kola výzvy Prioritní osy 3 "Další vzdělávání"

Seznam schválených grantových projektů

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání dne 17. 2. 2010 o přerozdělení 79 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty předložené v prvním kole výzvy do globálního grantu "Podpora nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji". Celkem bylo předloženo 92 projektových žádostí, které nárokovaly přes 428 mil. Kč. Finanční dotace úspěšným 22 projektům podpoří vzdělávání lektorů dalšího vzdělávání a tvorbu a ověření vzdělávacích programů určených pro další vzdělávání v Moravskoslezském kraji.

Seznam schválených grantových projektů:

Schválené grantové projekty z 1. kola výzvy Prioritní osy 1 "Počáteční vzdělávání"

Seznam schválených grantových projektů, hraničních a zařazených do zásobníku projektů

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání 25. 9. 2008 o přerozdělení 263,9 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekty do oblasti vzdělávání. Jedná se o první část z celkové sumy 2,1 mld. Kč, které Moravskoslezský kraj přerozdělí do roku 2015. Zájem o tyto evropské prostředky byl obrovský, ve 261 předložených projektech do prioritní osy 1 . Počáteční vzdělávání požadovali předkladatelé více než 1,7 mld. Kč. Následným procesem hodnocení prošlo úspěšně 66 žadatelů. Podpora se dostala rovnoměrně všem subjektům, malými základními školami počínaje, přes školy střední, domovy mládeže, různá sdružení právnických osob, příspěvkové organizace kraje, vysoké školy a městy konče.

Seznam schválených grantových projektů:

Schválené grantové projekty z 2. kola výzvy Prioritní osy 1 "Počáteční vzdělávání"

Seznam schválených grantových projektů a zařazených do zásobníku projektů

Zastupitelstvo kraje rozhodlo na svém zasedání 14. 10. 2009 o přerozdělení 513 mil. Kč z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") na projekty předložené v rámci druhých výzev do Prioritní osy 1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podpora se dostala rovnoměrně všem subjektům, malými základními školami počínaje, přes školy střední, domovy mládeže, různá sdružení právnických osob, příspěvkové organizace kraje, vysoké školy a městy konče. Seznam schválených projektů, včetně projektů zařazených do zásobníku projektů, naleznete níže.

Seznam schválených grantových projektů: