' ?> oblast podpory 1.1
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Seznam grantových projektů schválených k financování a zařazených do zásobníku projektů - oblast podpory 1.1

Číslo kola výzvy: 3

Název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.07, Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském

Vyhlašovatel (ZS): Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

1. Schválená výše finanční podpory u grantových projektů schválených k  financování a projektu zařazeného do zásobníku projektů je maximální, s dobou způsobilosti výdajů od data zahájení realizace projektu uvedeného ve smlouvě, nejdříve však dnem účinnosti smlouvy, do data podání závěrečné zprávy, maximálně však do 31. 8. 2012.

2. V průběhu hodnocení projektů byly zjištěny nejasnosti v oblasti rozpočtu. Na základě rozhodnutí výběrové komise byly z rozpočtu odstraněny nepřiměřené či neodůvodněné výdaje. Před uzavřením smluvního vztahu s žadatelem dojde k dalšímu přezkoumání stanovených limitů  v oblasti struktury rozpočtu v souladu se stanovenými podmínkami OP VK. Případné nutné úpravy rozpočtu v oblasti způsobilých výdajů budou promítnuty v rozpočtu, který bude nedílnou součástí smlouvy uzavřené s žadatelem. Schválená výše finanční podpory je stanovena jako maximální (může být krácena na základě přezkoumání stanovených limitů nebo na základě skutečně prokázaných způsobilých výdajů).

SEZNAM GRANTOVÝCH PROJEKTŮ SCHVÁLENÝCH K FINANCOVÁNÍ
pořadí registrační číslo projektu název žadatele název projektu výsledný počet bodů projekt schválen Radou kraje/ Zastupitelstvem požadované finanční prostředky žadatelem v Kč navržené krácení finančních prostředků v Kč schválená výše finančních prostředků v Kč/maximální celková výše navržených finančních podpor v Kč (kumulativní údaj)
1. CZ.1.07/1.1.07/03.0028 Statutární město Frýdek-Místek Rozvojem osobnosti k výuce v pozitivním prostředí 92,95 Ano 1 956 764,38 Kč 0,00 Kč 1 956 764,38 Kč 1 956 764,38 Kč
2. CZ.1.07/1.1.07/03.0005 TEMPO TRAINING & CONSULTING s.r.o. OKO do budoucnosti 91,85 Ano 2 492 252,89 Kč 235 764,00 Kč 2 256 488,89 Kč 4 213 253,27 Kč
3. CZ.1.07/1.1.07/03.0033 EDUCAnet - Soukromé gymnázium Ostrava, s.r.o. Rozvoj environmentální výchovy a vzdělávání na škole 91,5 Ano 1 415 055,04 Kč 1 669,75 Kč 1 413 385,29 Kč 5 626 638,56 Kč
4. CZ.1.07/1.1.07/03.0039 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Region4Tech 91,3 Ano 4 312 000,84 Kč 78 415,72 Kč 4 233 585,12 Kč 9 860 223,68 Kč
5. CZ.1.07/1.1.07/03.0059 České dráhy, a.s. Inovativní formy spolupráce škol a firmy České dráhy v Moravskoslezském kraji 86 Ano 1 129 411,04 Kč 78 750,00 Kč 1 050 661,04 Kč 10 910 884,72 Kč
6. CZ.1.07/1.1.07/03.0090 Základní škola Mladecko, okres Opava, příspěvková organizace Komplexní pohled na dění kolem nás jako nástroj sebereflexe a environmentálního rozvoje 86 Ano 2 214 327,60 Kč 3 831,41 Kč 2 210 496,19 Kč 13 121 380,91 Kč
7. CZ.1.07/1.1.07/03.0089 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Zlepšování podmínek pro využívání ICT ve výuce a rozvoj výuky angličtiny na SPŠei Ostrava 84,15 Ano 2 185 897,74 Kč 0,00 Kč 2 185 897,74 Kč 15 307 278,65 Kč
8. CZ.1.07/1.1.07/03.0011 Střední zdravotnická škola, Opava, Dvořákovy sady 2, příspěvková organizace Rozšíření výuky žáků středních zdravotnických škol o znalosti nemocničního informačního systému 83 Ano 3 957 865,74 Kč 47 200,00 Kč 3 910 665,74 Kč 19 217 944,39 Kč
9. CZ.1.07/1.1.07/03.0085 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Škola dnes a zítra - inovativní přístup k výuce technických a přírodovědných oborů 83 Ano 1 525 590,91 Kč 0,00 Kč 1 525 590,91 Kč 20 743 535,30 Kč
10. CZ.1.07/1.1.07/03.0009 Gymnázium a Střední odborná škola, Nový Jičín, příspěvková organizace Můj multimediální a virtuální studijní svět 81 Ano 2 534 880,30 Kč 47 200,00 Kč 2 487 680,30 Kč 23 231 215,60 Kč
11. CZ.1.07/1.1.07/03.0053 Okresní hospodářská komora Karviná Technica nostra - Efektivním propojením soukromého a veřejného sektoru ke zvýšení motivace k technickému vzdělávání 80,5 Ano 2 595 103,20 Kč 33 040,00 Kč 2 562 063,20 Kč 25 793 278,80 Kč
12. CZ.1.07/1.1.07/03.0063 Ostravské městské lesy a zeleň, s.r.o. Pedagogický inkubátor projektového vyučování 80,3 Ano 3 234 474,40 Kč 649 177,00 Kč 2 585 297,40 Kč 28 378 576,20 Kč
13. CZ.1.07/1.1.07/03.0010 Střední škola společného stravování, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace Inovace výuky gastronomie 80 Ano 902 098,20 Kč 0,00 Kč 902 098,20 Kč 29 280 674,40 Kč
14. CZ.1.07/1.1.07/03.0054 Základní škola a mateřská škola Hlučín - Darkovičky, příspěvková organizace Příroda jako velká učebna 79,5 Ano 895 775,50 Kč 23 718,00 Kč 872 057,50 Kč 30 152 731,90 Kč
15. CZ.1.07/1.1.07/03.0064 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Via Technika 79 Ano 2 173 845,56 Kč 17 700,00 Kč 2 156 145,56 Kč 32 308 877,46 Kč
16. CZ.1.07/1.1.07/03.0047 Stření škola techniky a služeb, Karviná, příspěvková organizace Inovace ve výuce ekonomických předmětů s interaktivním využitím ICT se zaměřením na finanční gramotnost 78,5 Ano 816 404,82 Kč 20 697,20 Kč 795 707,62 Kč 33 104 585,08 Kč
17. CZ.1.07/1.1.07/03.0061 Základní škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Jazyková laboratoř pro 21. století 77,55 Ano 1 686 271,92 Kč 30 359,04 Kč 1 655 912,88 Kč 34 760 497,96 Kč
18. CZ.1.07/1.1.07/03.0098 WTE Power s.r.o. Freinetův kontinuální model poznání pro žáky prvního stupně základních škol 77,5 Ano 3 163 513,92 Kč 25 960,00 Kč 3 137 553,92 Kč 37 898 051,88 Kč
19. CZ.1.07/1.1.07/03.0025 Základní škola Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 Rozvíjení technických znalostí a dovedností a zájmu o technická povolání u žáků prostřednictvím frontálních fyzikálních pokusů a pokusů podporovaných ICT 77 Ano 1 320 159,22 Kč 18 500,04 Kč 1 301 659,18 Kč 39 199 711,06 Kč
20. CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace Tvorba elektronických učebnic 76,5 Ano 4 518 939,63 Kč 106 200,00 Kč 4 412 739,63 Kč 43 612 450,69 Kč
21. CZ.1.07/1.1.07/03.0093 Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace Motivace k učení s ICT 76,5 Ano 2 162 305,51 Kč 0,00 Kč 2 162 305,51 Kč 45 774 756,20 Kč
22. CZ.1.07/1.1.07/03.0043 Centrum pro rodinu a sociální péči o.s. ZÁŽITKOVÉ UČENÍ - interaktivní výukové programy vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí 76 Ano 4 995 129,60 Kč 2 320,00 Kč 4 992 809,60 Kč 50 767 565,80 Kč
23. CZ.1.07/1.1.07/03.0035 Základní škola Zátor, okres Bruntál, příspěvková organizace Podpora rozvoje funkčních gramotností v ZŠ Zátor 74,5 Ano 1 995 081,24 Kč 203 768,64 Kč 1 791 312,60 Kč 52 558 878,40 Kč
24. CZ.1.07/1.1.07/03.0092 Moravskoslezský automobilový klastr, o.s. Inovace pro střední školy 74,5 Ano 2 212 396,40 Kč 102 983,56 Kč 2 109 412,84 Kč 54 668 291,24 Kč
25. CZ.1.07/1.1.07/03.0075 C.S.C. spol. s r.o. Student a konkurenceschopnost 74,25 Ano 4 750 305,14 Kč 20 060,00 Kč 4 730 245,14 Kč 59 398 536,38 Kč
26. CZ.1.07/1.1.07/03.0018 Střední škola poštovních a logistických služeb, Opava, příspěvková organizace Postilión - projekt zvyšování kvality vzdělávání v oblasti poštovnictví a logistiky s důrazem na konkurenceschopnost absolventů na trhu práce 74 Ano 1 700 533,68 Kč 11 800,00 Kč 1 688 733,68 Kč 61 087 270,06 Kč
27. CZ.1.07/1.1.07/03.0008 Základní škola Hradec nad Moravicí - Žimrovice, okres Opava, příspěvková organizace Návraty ke kořenům 73 Ano 1 221 932,24 Kč 0,00 Kč 1 221 932,24 Kč 62 309 202,30 Kč
28. CZ.1.07/1.1.07/03.0067 Gymnázium Jana Šabršuly s.r.o. CLIL DATABASE - tvorba metodických a učebních materiálů pro zavádění výuky vybraných předmětů metodou CLIL 73 Ano 4 113 610,26 Kč 952 024,00 Kč 3 161 586,26 Kč 65 470 788,56 Kč
29. CZ.1.07/1.1.07/03.0049 Biskupské gymnázium v Ostravě Posilování klíčových kompetencí žáků formou dlouhodobých třídních projektů 72,6 Ano 2 382 306,91 Kč 0,00 Kč 2 382 306,91 Kč 67 853 095,47 Kč
30. CZ.1.07/1.1.07/03.0017 Kvalifikační a personální agentura, o.p.s. "První pomoc => šance pro život" - výuka první pomoci žáků ZŠ v MSK 72 Ano 4 532 219,52 Kč 0,00 Kč 4 532 219,52 Kč 72 385 314,99 Kč
31. CZ.1.07/1.1.07/03.0081 AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Komplexní modernizace environmentálního vzdělávání 72 Ano 904 347,28 Kč 244 563,26 Kč 659 784,02 Kč 73 045 099,01 Kč
32. CZ.1.07/1.1.07/03.0012 Základní škola J.A.Komenského Fulnek, Česká 339, příspěvková organizace Moderní škola 71,5 Ano 2 126 480,71 Kč 853,85 Kč 2 125 626,86 Kč 75 170 725,87 Kč
33. CZ.1.07/1.1.07/03.0042 Střední odborná škola dopravní a Střední odborné učiliště, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace Výukové objekty v systému MOODLE a SMART Board 71 Ano 2 240 547,66 Kč 31 010,40 Kč 2 209 537,26 Kč 77 380 263,13 Kč
34. CZ.1.07/1.1.07/03.0056 PYGMALION, s.r.o. Pygmalionek + 71 Ano 919 993,11 Kč 7 080,01 Kč 912 913,10 Kč 78 293 176,23 Kč
35. CZ.1.07/1.1.07/03.0029 Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace Rozvoj jazykových kompetencí žáků - přípravné kurzy ke zkoušce FCE 70 Ano 793 976,11 Kč 0,00 Kč 793 976,11 Kč 79 087 152,34 Kč
36. CZ.1.07/1.1.07/03.0002 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace elearning - Člověk a příroda 68 Ano 1 543 676,00 Kč 0,00 Kč 1 543 676,00 Kč 80 630 828,34 Kč
        CELKEM   83 625 474,22 Kč 2 994 645,88 Kč 80 630 828,34 Kč  
GRANTOVÝ PROJEKT ZAŘAZENÝ DO ZÁSOBNÍKU PROJEKTŮ
37. CZ.1.07/1.1.07/03.0057 Sportovní gymnázium Dany a Emila Zátopkových, Ostrava, příspěvková organizace Zavádění nové vyučovací metody "Sledujeme sami sebe" 68 Ano 4 743 235,58 Kč 888 685,37 Kč 3 854 550,21 Kč 84 485 378,55 Kč
        CELKEM   88 368 709,80 Kč 3 883 331,25 Kč 84 485 378,55 Kč