' ?> oblast podpory 1.1
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Seznam grantových projektů schválených k financování - oblast podpory 1.1

Číslo kola výzvy: 1
Název globálního grantu: CZ.1.07/1.1.24, Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II
Vyhlašovatel (ZS): Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Doplňující informace k projektům uvedeným v tomto seznamu:

  1. Schválená výše finanční podpory u grantových projektů schválených k  financování je maximální, s dobou způsobilosti výdajů od data zahájení realizace projektu uvedeného ve smlouvě, nejdříve však dnem účinnosti smlouvy, do data podání závěrečné zprávy, maximálně však do 28. 2. 2015.
  2. V průběhu hodnocení projektů byly zjištěny nejasnosti v oblasti rozpočtu. Na základě rozhodnutí výběrové komise byly z rozpočtu odstraněny nepřiměřené či neodůvodněné výdaje. Schválená výše finanční podpory je stanovena jako maximální (může být krácena na základě přezkoumání stanovených limitů nebo na základě skutečně prokázaných způsobilých výdajů).
Seznam grantových projektů schválených k financování
pořadí registrační číslo projektu název žadatele název projektu výsledný počet bodů projekt schválen Radou kraje/Zastupitelstvem požadované finanční prostředky žadatelem v Kč navržené krácení finančních prostředků v Kč schválená výše finančních prostředků v Kč/maximální celková výše navržených finančních podpor v Kč (kumulativní údaj)
1. CZ.1.07/1.1.24/01.0128 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Kosmické souvislosti aneb astronomie pro školy 103,95 Ano 4 650 471,12 Kč 101 247,54 Kč 4 549 223,58 Kč 4 549 223,58 Kč
2. CZ.1.07/1.1.24/01.0085 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Tvoje budoucnost - tvoje volba 102,3 Ano 14 993 416,00 Kč 118 227,20 Kč 14 875 188,80 Kč 19 424 412,38 Kč
3. CZ.1.07/1.1.24/01.0016 STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Přírodní vědy pro každého a bez překážek 97,35 Ano 14 984 966,40 Kč 0,00 Kč 14 984 966,40 Kč 34 409 378,78 Kč
4. CZ.1.07/1.1.24/01.0007 Základní škola a mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace Věda a technika klíč k budoucnosti 96,8 Ano 3 903 286,93 Kč 117 646,00 Kč 3 785 640,93 Kč 38 195 019,71 Kč
5. CZ.1.07/1.1.24/01.0020 Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Technika nás baví 96,8 Ano 12 970 260,96 Kč 22 400,00 Kč 12 947 860,96 Kč 51 142 880,67 Kč
6. CZ.1.07/1.1.24/01.0029 Město Bohumín Bohumínský exakta 96,25 Ano 11 504 759,80 Kč 1 009 255,40 Kč 10 495 504,40 Kč 61 638 385,07 Kč
7. CZ.1.07/1.1.24/01.0072 Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje Technické vzdělání - Brána k úspěchu 95,7 Ano 14 784 227,20 Kč 0,00 Kč 14 784 227,20 Kč 76 422 612,27 Kč
8. CZ.1.07/1.1.24/01.0046 POE EDUCO, spol. s r.o. METALNET, nová úroveň výuky technických oborů na středních školách 95,15 Ano 14 999 754,46 Kč 7 200,00 Kč 14 992 554,46 Kč 91 415 166,73 Kč
9. CZ.1.07/1.1.24/01.0138 Ostravská univerzita v Ostravě Podpora inovativních metod a forem výuky přírodovědných předmětů na základních školách 95,15 Ano 10 144 310,52 Kč 932 840,34 Kč 9 211 470,18 Kč 100 626 636,91 Kč
10. CZ.1.07/1.1.24/01.0023 Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace Interaktivní laboratoř chemie 94 Ano 2 984 972,00 Kč 322 769,56 Kč 2 662 202,44 Kč 103 288 839,35 Kč
11. CZ.1.07/1.1.24/01.0006 Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Dejme zelenou aplikované chemii 93,5 Ano 5 268 899,53 Kč 56 900,00 Kč 5 211 999,53 Kč 108 500 838,88 Kč
12. CZ.1.07/1.1.24/01.0038 Základní škola Ostrava-Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Cesta objevů 92,95 Ano 1 850 258,48 Kč 0,00 Kč 1 850 258,48 Kč 110 351 097,36 Kč
13. CZ.1.07/1.1.24/01.0003 Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek - Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace Člověk a příroda interaktivně 92,5 Ano 2 988 412,20 Kč 123 864,60 Kč 2 864 547,60 Kč 113 215 644,96 Kč
14. CZ.1.07/1.1.24/01.0056 Střední škola technická, Opava, Kolofíkovo nábřeží 51, příspěvková organizace Podpora moderní výuky v oblasti obrábění na CNC strojích 92,5 Ano 3 308 531,40 Kč 112 365,50 Kč 3 196 165,90 Kč 116 411 810,86 Kč
15. CZ.1.07/1.1.24/01.0098 Základní škola Nový Jičín, Tyršova 1, příspěvková organizace V rozmanitosti je krása - zlepšení vztahu žáků k přírodovědnému vzdělávání 91,5 Ano 4 201 808,86 Kč 93 305,67 Kč 4 108 503,19 Kč 120 520 314,05 Kč
16. CZ.1.07/1.1.24/01.0047 Základní škola Ostrava-Slezská Ostrava, Bohumínská 72/1082, příspěvková organizace Zkoumejme moderně aneb zvídavá laboratoř baví, učí, motivuje 91,3 Ano 2 339 291,00 Kč 0,00 Kč 2 339 291,00 Kč 122 859 605,05 Kč
17. CZ.1.07/1.1.24/01.0149 Střední průmyslová škola, Ostrava-Vítkovice, příspěvková organizace SPŠ Vítkovice - moderní škola pro moderní výuku 2 91,3 Ano 7 521 241,88 Kč 225 607,24 Kč 7 295 634,64 Kč 130 155 239,69 Kč
18. CZ.1.07/1.1.24/01.0024 Základní škola Frýdlant nad Ostravicí, náměstí T.G.Masaryka 1260, příspěvková organizace Pozorování a pokusy k zajímavější výuce fyziky, chemie a přírodopisu 91 Ano 2 248 431,00 Kč 32 612,25 Kč 2 215 818,75 Kč 132 371 058,44 Kč
19. CZ.1.07/1.1.24/01.0049 AVE ART Ostrava, soukromá Střední umělecká škola a Základní umělecká škola, s.r.o. Design laboratoř 90,5 Ano 1 453 111,20 Kč 7 080,00 Kč 1 446 031,20 Kč 133 817 089,64 Kč
20. CZ.1.07/1.1.24/01.0069 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Interaktivně k přírodním vědám 90 Ano 1 855 501,84 Kč 0,00 Kč 1 855 501,84 Kč 135 672 591,48 Kč
21. CZ.1.07/1.1.24/01.0091 Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace Zkvalitnění a modernizace výuky chemie, fyziky a biologie 89,65 Ano 6 352 201,46 Kč 46 400,00 Kč 6 305 801,46 Kč 141 978 392,94 Kč
22. CZ.1.07/1.1.24/01.0008 Základní škola Frýdek - Místek, Jiřího z Poděbrad 3109 Otevřená škola aneb příklady táhnou 89,1 Ano 2 801 004,03 Kč 47 910,36 Kč 2 753 093,67 Kč 144 731 486,61 Kč
23. CZ.1.07/1.1.24/01.0045 Jazykové gymnázium Pavla Tigrida, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Podpora rozvoje praktické výchovy ve fyzice a chemii 89,1 Ano 1 864 800,24 Kč 0,00 Kč 1 864 800,24 Kč 146 596 286,85 Kč
24. CZ.1.07/1.1.24/01.0037 Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace Přírodopis živě, hravě, zajímavě 89 Ano 1 485 048,36 Kč 0,00 Kč 1 485 048,36 Kč 148 081 335,21 Kč
25. CZ.1.07/1.1.24/01.0092 Město Bruntál Vzájemně sdílíme partnerství v oblasti inovací a kvality přírodovědného a technického vzdělávání v Bruntále 89 Ano 5 266 828,64 Kč 80 889,03 Kč 5 185 939,61 Kč 153 267 274,82 Kč
26. CZ.1.07/1.1.24/01.0114 Gymnázium Havířov-Město, Komenského 2, příspěvková organizace Podpora chemického a fyzikálního vzdělávání na Gymnáziu Komenského v Havířově 89 Ano 2 310 692,52 Kč 18 983,84 Kč 2 291 708,68 Kč 155 558 983,50 Kč
27. CZ.1.07/1.1.24/01.0097 VÍTKOVICKÁ STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA A GYMNÁZIUM Zlepšení podmínek výuky v oblasti průmyslových řídicích systémů na VSPŠG 88,55 Ano 10 293 226,62 Kč 1 160 343,36 Kč 9 132 883,26 Kč 164 691 866,76 Kč
28. CZ.1.07/1.1.24/01.0025 AKLUB Centrum vzdělávání a poradenství Zavádění inovativních metod a výukových materiálů do přírodovědných předmětů na Gymnáziu v Krnově 88,5 Ano 2 996 874,80 Kč 678 334,80 Kč 2 318 540,00 Kč 167 010 406,76 Kč
29. CZ.1.07/1.1.24/01.0031 Základní škola Frýdek-Místek, Komenského 402 Vidět, slyšet a dělat znamená umět 88 Ano 2 795 956,60 Kč 613 136,10 Kč 2 182 820,50 Kč 169 193 227,26 Kč
30. CZ.1.07/1.1.24/01.0104 Město Orlová Přírodní vědy moderně a interaktivně 88 Ano 13 801 045,84 Kč 0,00 Kč 13 801 045,84 Kč 182 994 273,10 Kč
31. CZ.1.07/1.1.24/01.0022 PrimMat - Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o. SbírkaPříkladů.EU 87,5 Ano 1 147 314,00 Kč 30 090,00 Kč 1 117 224,00 Kč 184 111 497,10 Kč
32. CZ.1.07/1.1.24/01.0100 Základní škola, Dělnická Fyzika a GLOBE inovativně a hravě 87 Ano 3 268 582,04 Kč 41 300,00 Kč 3 227 282,04 Kč 187 338 779,14 Kč
33. CZ.1.07/1.1.24/01.0110 Střední průmyslová škola stavební, Opava, příspěvková organizace Stavebnictví 21 87 Ano 5 005 604,96 Kč 57 820,00 Kč 4 947 784,96 Kč 192 286 564,10 Kč
34. CZ.1.07/1.1.24/01.0084 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Ambasadoři přírodovědných a technických oborů 86,9 Ano 4 545 607,80 Kč 35 400,00 Kč 4 510 207,80 Kč 196 796 771,90 Kč
35. CZ.1.07/1.1.24/01.0148 Regionální kulturní, vzdělávací a rekvalifikační centurm, o.s. Shakespeare ponořený do kapaliny aneb hydraulika hrou 86,9 Ano 5 190 392,80 Kč 34 800,00 Kč 5 155 592,80 Kč 201 952 364,70 Kč
36. CZ.1.07/1.1.24/01.0101 Základní škola Ostrava, Gen. Píky 13A, příspěvková organizace Popularizace technických oborů a řemesel prostřednictvím interaktivní výuky žáků 86,35 Ano 2 984 716,36 Kč 434 311,34 Kč 2 550 405,02 Kč 204 502 769,72 Kč
37. CZ.1.07/1.1.24/01.0064 Střední průmyslová škola, Bruntál, příspěvková organizace INTERNETOVÁ ŠKOLA II. 86 Ano 12 760 252,28 Kč 0,00 Kč 12 760 252,28 Kč 217 263 022,00 Kč
38. CZ.1.07/1.1.24/01.0071 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Za poznáním více smysly 86 Ano 1 675 507,25 Kč 0,00 Kč 1 675 507,25 Kč 218 938 529,25 Kč
39. CZ.1.07/1.1.24/01.0103 Střední škola přírodovědná a zemědělská, Nový Jičín, příspěvková organizace Zvýšení kvality přírodovědného vzdělávání ve Střední škole přírodovědné a zemědělské, Nový Jičín, příspěvková organizace 86 Ano 4 565 335,92 Kč 180 327,52 Kč 4 385 008,40 Kč 223 323 537,65 Kč
40. CZ.1.07/1.1.24/01.0134 Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace Rozvoj technického a přírodovědného vzdělávání na SOŠ a SOU v Kopřivnici 86 Ano 9 383 448,32 Kč 94 483,20 Kč 9 288 965,12 Kč 232 612 502,77 Kč
41. CZ.1.07/1.1.24/01.0012 Gymnázium, Havířov - Podlesí, příspěvková organizace  Zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů na GSH 85,5 Ano 6 503 312,64 Kč 504 187,04 Kč 5 999 125,60 Kč 238 611 628,37 Kč
42. CZ.1.07/1.1.24/01.0017 Střední škola technických oborů, Havířov - Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Zvyšování kvality výuky ve stavebních oborech 85,5 Ano 8 613 112,80 Kč 697 844,00 Kč 7 915 268,80 Kč 246 526 897,17 Kč
43. CZ.1.07/1.1.24/01.0066 Střední škola elektrotechnická, Ostrava, Na Jízdárně 30, příspěvková organizace Roboti ve škole pro praktickou výuku, motivaci i zábavu 85,5 Ano 2 949 475,08 Kč 101 175,32 Kč 2 848 299,76 Kč 249 375 196,93 Kč
44. CZ.1.07/1.1.24/01.0054 Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace Dvakrát měř a jednou řeš 85,25 Ano 4 502 264,86 Kč 88 995,60 Kč 4 413 269,26 Kč 253 788 466,19 Kč
45. CZ.1.07/1.1.24/01.0027 Základní škola a Mateřská škola Petrovice u Karviné, příspěvková organizace Inovace ve výuce fyziky a biologie 85 Ano 2 959 235,95 Kč 0,00 Kč 2 959 235,95 Kč 256 747 702,14 Kč
46. CZ.1.07/1.1.24/01.0040 Střední průmyslová škola stavební, Havířov, příspěvková organizace Přírodní vědy aktivně a interaktivně 85 Ano 2 193 914,20 Kč 72 735,20 Kč 2 121 179,00 Kč 258 868 881,14 Kč
47. CZ.1.07/1.1.24/01.0043 Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí Inovace přírodovědných a technických předmětů 85 Ano 2 059 386,74 Kč 0,00 Kč 2 059 386,74 Kč 260 928 267,88 Kč
48. CZ.1.07/1.1.24/01.0131 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Modernizace výuky přírodovědných předmětů pro 21. století 85 Ano 8 521 040,34 Kč 191 018,40 Kč 8 330 021,94 Kč 269 258 289,82 Kč

Na základě usnesení rady kraje č. 97/6159 z 16. 11. 2011 byla alokace na výzvu v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.1.24 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost navýšena o 49.258.289,82 Kč.