' ?> oblast podpory 1.3
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Seznam grantových projektů schválených k financování - oblast podpory 1.3

Číslo kola výzvy: 1
Název globálního grantu: CZ.1.07/1.3.44, Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II
Vyhlašovatel (ZS): Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Doplňující informace k projektům uvedeným v tomto seznamu:

  1. Schválená výše finanční podpory u grantových projektů schválených k  financování je maximální, s dobou způsobilosti výdajů od data zahájení realizace projektu uvedeného ve smlouvě, nejdříve však dnem účinnosti smlouvy, do data podání závěrečné zprávy, maximálně však do 28. 2. 2015.
  2. V průběhu hodnocení projektů byly zjištěny nejasnosti v oblasti rozpočtu. Na základě rozhodnutí výběrové komise byly z rozpočtu odstraněny nepřiměřené či neodůvodněné výdaje. Schválená výše finanční podpory je stanovena jako maximální (může být krácena na základě přezkoumání stanovených limitů nebo na základě skutečně prokázaných způsobilých výdajů).
Seznam grantových projektů schválených k financování
pořadí registrační číslo projektu název žadatele název projektu výsledný počet bodů projekt schválen Radou kraje/ Zastupitelstvem požadované finanční prostředky žadatelem v Kč navržené krácení finančních prostředků v Kč schválená výše finančních prostředků v Kč/maximální celková výše navržených finančních podpor v Kč (kumulativní údaj)
1. CZ.1.07/1.3.44/01.0058 Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava, příspěvková organizace Rozvoj kompetencí pracovníků SPŠ elektrotechniky a informatiky a SŠ teleinformatiky 104,5 Ano 3 491 886,40 Kč 59 000,00 Kč 3 432 886,40 Kč 3 432 886,40 Kč
2. CZ.1.07/1.3.44/01.0071 Moravskoslezský dřevařský klastr, občanské sdružení Vzdělávání v oblasti projektování domů 99 Ano 2 719 337,14 Kč 137 090,04 Kč 2 582 247,10 Kč 6 015 133,50 Kč
3. CZ.1.07/1.3.44/01.0054 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Elementarium 98,45 Ano 4 711 819,77 Kč 59 000,00 Kč 4 652 819,77 Kč 10 667 953,27 Kč
4. CZ.1.07/1.3.44/01.0052 VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ-TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA Základní a střední škola pro budoucnost 94,6 Ano 24 918 809,00 Kč 704 000,00 Kč 24 214 809,00 Kč 34 882 762,27 Kč
5. CZ.1.07/1.3.44/01.0020 Ostravská univerzita v Ostravě Zvyšování odborných kompetencí pracovníků škol a školských zařízení v MSK v oblasti matematiky, VT a využívání ICT ve školách 92,95 Ano 9 062 310,30 Kč 66 120,00 Kč 8 996 190,30 Kč 43 878 952,57 Kč
6. CZ.1.07/1.3.44/01.0059 SEDUKON, o.p.s. Odborná praxe pedagogických pracovníků vybraných technických oborů v ArcelorMittal 92,5 Ano 3 083 549,47 Kč 301 030,27 Kč 2 782 519,20 Kč 46 661 471,77 Kč
7. CZ.1.07/1.3.44/01.0038 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Progress 90,75 Ano 6 943 180,64 Kč 58 000,00 Kč 6 885 180,64 Kč 53 546 652,41 Kč
8. CZ.1.07/1.3.44/01.0024 Hello language centre s.r.o. S jazykem za úspěchem; realizace vzdělávacích aktivit pro učitele cizích jazyků na základních a středních školách v Moravskoslezském kraji 89,65 Ano 5 489 204,96 Kč 145 000,00 Kč 5 344 204,96 Kč 58 890 857,37 Kč
9. CZ.1.07/1.3.44/01.0091 Společnost pro kvalitu školy, o.s. Mentoring a peer learning jako cesta rozvoje profesních dovedností a kolegiální podpory uvnitř školy 89,1 Ano 7 087 870,20 Kč 2 058 980,52 Kč 5 028 889,68 Kč 63 919 747,05 Kč
10. CZ.1.07/1.3.44/01.0019 Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková organizace Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků SPŠ stavební Ostrava 87 Ano 3 673 342,55 Kč 538 046,89 Kč 3 135 295,66 Kč 67 055 042,71 Kč
11. CZ.1.07/1.3.44/01.0031 Střední škola zemědělská, Český Těšín, příspěvková organizace Zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků Střední školy zemědělské, Český Těšín, p.o. 86,5 Ano 4 613 143,76 Kč 47 200,00 Kč 4 565 943,76 Kč 71 620 986,47 Kč
12. CZ.1.07/1.3.44/01.0027 Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín Vzdělávání pedagogických pracovníků na Základní škole Emila Zátopka Kopřivnice 86 Ano 1 509 473,65 Kč 3 245,00 Kč 1 506 228,65 Kč 73 127 215,12 Kč
13. CZ.1.07/1.3.44/01.0034 Mateřská škola Havířov - Šumbark Petřvaldská 32/262 Komplexní rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků MŠ Havířov - Šumbark, Petřvaldská 32/262 85,5 Ano 1 242 173,48 Kč 326 061,60 Kč 916 111,88 Kč 74 043 327,00 Kč
14. CZ.1.07/1.3.44/01.0023 Základní škola a mateřská škola Raškovice Podpora profesního rozvoje pedagogů ZŠ a MŠ Raškovice prostřednictvím vzdělávání 85 Ano 1 661 277,16 Kč 0,00 Kč 1 661 277,16 Kč 75 704 604,16 Kč
15. CZ.1.07/1.3.44/01.0041 Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice 85 Ano 1 032 779,07 Kč 147 264,00 Kč 885 515,07 Kč 76 590 119,23 Kč
16. CZ.1.07/1.3.44/01.0056 HM PARTNERS s.r.o. Naplánuj naši budoucnost! 85 Ano 840 652,77 Kč 0,00 Kč 840 652,77 Kč 77 430 772,00 Kč
17. CZ.1.07/1.3.44/01.0039 Základní škola Karviná-Ráj U Lesa 713 Profesní rozvoj pedagogických pracovníků Základní školy Karviná - Ráj U Lesa 713 za účelem zkvalitnění výuky 84,5 Ano 1 348 888,92 Kč 276 255,70 Kč 1 072 633,22 Kč 78 503 405,22 Kč
18. CZ.1.07/1.3.44/01.0011 Obchodní akademie, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníku Obchodní akademie, Ostrava - Poruba 84 Ano 1 318 699,80 Kč 57 938,00 Kč 1 260 761,80 Kč 79 764 167,02 Kč
19. CZ.1.07/1.3.44/01.0068 Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace Učitel 3. tisíciletí 84 Ano 2 892 847,24 Kč 0,00 Kč 2 892 847,24 Kč 82 657 014,26 Kč
20. CZ.1.07/1.3.44/01.0090 Gymnázium, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace Dalším vzděláváním pedagogických pracovníků Gymnázia, Ostrava - Hrabůvka, příspěvková organizace, k jejich profesnímu rozvoji 84 Ano 2 172 103,41 Kč 183 136,00 Kč 1 988 967,41 Kč 84 645 981,67 Kč

Na základě usnesení rady kraje č. 97/6161 z 16. 11. 2011 byla alokace na výzvu v rámci globálního grantu s reg. č. CZ.1.07/1.3.44 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost navýšena o 4.645.981,67 Kč.