' ?> oblast podpory 1.2
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Seznam grantových projektů schválených k financování - oblast podpory 1.2

Číslo kola výzvy:
Název globálního grantu: CZ.1.07/1.2.10, Rovné příležitosti ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
Vyhlašovatel (ZS): Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Doplňující informace k projektům uvedeným v tomto seznamu:

  1. Schválená výše finanční podpory u grantových projektů schválených k  financování je maximální, s dobou způsobilosti výdajů od data zahájení realizace projektu uvedeného ve smlouvě, nejdříve však dnem účinnosti smlouvy, do data podání závěrečné zprávy, maximálně však do 31.3. 2013.
  2. V průběhu hodnocení projektů byly zjištěny nejasnosti v oblasti rozpočtu. Na základě rozhodnutí výběrové komise byly z rozpočtu odstraněny nepřiměřené či neodůvodněné výdaje. Schválená výše finanční podpory je stanovena jako maximální (může být krácena na základě přezkoumání stanovených limitů nebo na základě skutečně prokázaných způsobilých výdajů).
Seznam grantových projektů schválených k financování
pořadí registrační číslo projektu název žadatele název projektu výsledný počet bodů projekt schválen Radou kraje/ Zastupitelstvem požadované finanční prostředky žadatelem v Kč navržené krácení finančních prostředků v Kč schválená výše finančních prostředků v Kč/maximální celková výše navržených finančních podpor v Kč (kumulativní údaj)
1. CZ.1.07/1.2.10/04.0011 Diecézní charita ostravsko-opavská Rovné šance pro všechny děti 97,35 Ano 1 855 670,90 Kč 37 630,20 Kč 1 818 040,70 Kč 1 818 040,70 Kč
2. CZ.1.07/1.2.10/04.0008 Vyšší odborná škola DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s. Speciální vzdělávání jinak 89 Ano 2 326 569,07 Kč 0,00 Kč 2 326 569,07 Kč 4 144 609,77 Kč
3. CZ.1.07/1.2.10/04.0013 Základní škola Dany a Emila Zátopkových, Třinec, příspěvková organizace Pojď, dokážeme to společně 85 Ano 449 728,68 Kč 0,00 Kč 449 728,68 Kč 4 594 338,45 Kč
4. CZ.1.07/1.2.10/04.0002 REINTEGRA Výchovou k toleranci - podpora multikulturní výchovy dětí a žáků na Krnovsku a Bruntálsku jako vzdělávacího nástroje směřujícího k prevenci rasismu a xenofobie 84 Ano 1 283 417,09 Kč 10 620,00 Kč 1 272 797,09 Kč 5 867 135,54 Kč
5. CZ.1.07/1.2.10/04.0005 Základní škola a Mateřská škola, Ostrava-Poruba, Ukrajinská 19, p.o. Speciální vzdělávání 73,5 Ano 1 649 828,80 Kč 147 500,00 Kč 1 502 328,80 Kč 7 369 464,34 Kč
6. CZ.1.07/1.2.10/04.0003 Institut komunitního rozvoje Vzdělávání pro volný čas - Multikultura 71,5 Ano 1 499 119,20 Kč 190 688,00 Kč 1 308 431,20 Kč 8 677 895,54 Kč