' ?> oblast podpory 1.3
www.nuts2MORAVSKOSLEZSKO.cz

Seznam grantových projektů schválených k financování - oblast podpory 1.3

Číslo kola výzvy: 4
Název globálního grantu: CZ.1.07/1.3.05, Další vzdělávání pracovníků škol v kraji Moravskoslezském
Vyhlašovatel (ZS): Moravskoslezský kraj, oddělení strukturálních fondů odboru regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Doplňující informace k projektům uvedeným v tomto seznamu:

  1. Schválená výše finanční podpory u grantových projektů schválených k  financování je maximální, s dobou způsobilosti výdajů od data zahájení realizace projektu uvedeného ve smlouvě, nejdříve však dnem účinnosti smlouvy, do data podání závěrečné zprávy, maximálně však do 31. 3. 2013
  2. V průběhu hodnocení projektů byly zjištěny nejasnosti v oblasti rozpočtu. Na základě rozhodnutí výběrové komise byly z rozpočtu odstraněny nepřiměřené či neodůvodněné výdaje. Schválená výše finanční podpory je stanovena jako maximální (může být krácena na základě přezkoumání stanovených limitů nebo na základě skutečně prokázaných způsobilých výdajů).
Seznam grantových projektů schválených k financování
p. č. registrační číslo projektu název žadatele název projektu výsledný počet bodů projekt schválen Radou kraje/ Zastupitelstvem požadované finanční prostředky žadatelem Kč navržené krácení finančních prostředků v Kč schválená výše finančních prostředků v Kč/maximální celková výše navržených finančních podpor v Kč (kumulativní údaj)
1. CZ.1.07/1.3.05/04.0005 EDUCO CENTRUM s.r.o. Zvyšování kompetencí vedoucíchpracovníků čtyř základních škol v okrese Bruntál 82,50 Ano 1 833 749,50 Kč 114 578,00 Kč 1 719 171,50 Kč 1 719 171,50 Kč
2. CZ.1.07/1.3.05/04.0008 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Manažer či pedagog? 82,00 Ano 3 477 277,03 Kč 223 363,38 Kč 3 253 913,65 Kč 4 973 085,15 Kč
3. CZ.1.07/1.3.05/04.0007 Ostravská univerzita v Ostravě Učící se škola 74,80 Ano 3 498 692,92 Kč 584 325,36 Kč 2 914 367,56 Kč 7 887 452,71 Kč