NUTS
Změnit programovací období

POZVÁNKA

Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury, Oddělení řízení grantových schémat pořádá seminář pro  příjemce podpory z  grantového schématu Rozvoj kapaci dalšího profesního vzdělávání v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů.

Seminář je  zaměřen  na poskytnutí aktuálních informací k vyhotovování monitorovacích zpráv.

Účast na semináři je bezplatná

Datum a čas konání: 19. února 2007, od 10:00 - do 14:00 hod.

Místo konání: "kinosál" v Jazykové škole, ul. Na Jízdárně 4, Ostrava. Budova Jazykové školy je umístěna cca 50 m za budovou Krajského úřadu

Program: Vyhotovení monitorovací zprávy a jejich příloh, nejčastější nedostatky a chyby při jejich vyplňování. Podmínky uznatelnosti výdajů, náležitosti dokladů.

Přednášející: Ing. Tomáš Ťulpík
Bc. Ivona Crháková

V případě zájmu, nahlaste svoji účast (organizace, jméno účastníka, el. adresa) na níže uvedenou elektronickou adresu.

Bc. Ivona Crháková
referent pro finanční řízení grantových schémat
odbor regionálního rozvoje, cestovního ruchu a kultury

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava
tel.: 595 622 403
fax: 595 622 308
e-mail: ivona.crhakova@msk.cz
http://www.kr-moravskoslezsky.cz/

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.