NUTS
Změnit programovací období

Monitorovací zprávy

Monitorovací zpráva verze 2.1 platná od 15. 2. 2007


Monitorovací zpráva verze 2.0 platná od 4. 5. 2006

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.