NUTS
Změnit programovací období

Kontakty pro Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Řídící orgán:

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

PhDr. Iva Šolcová tel.: +420 221 922 844, iva.solcova@mpsv.cz

Zprostředkující subjekt:

Ministerstvo práce a sociálních věcí - odbor 45 implementace programů ESF

Na Poříčním právu 1, 128 01 Praha 2

Ing. Ivana Projsová tel.: +420 257 196 304, ivana.projsova@mpsv.cz
Mgr. Irena Švecová tel.: +420 257 196 313, irena.svecova@mpsv.cz

Konečný příjemce:

Moravskoslezský kraj
Oddělení strukturálních fondů

Krajský úřad Moravskoslezského kraje; 28. října 117; Ostrava 702 18

Ing. Kateřina Švrčková
(vedoucí oddělení)
tel.: +420 595 622 937
katerina.svrckova@msk.cz
Ing. Ivona Crháková tel.: +420 595 622 403
ivona.crhakova@msk.cz
Ing. Soňa Slívová tel.: +420 595 622 309
sona.slivova@msk.cz
Bc. Jana Krulová tel.: +420 595 622 451
jana.krulova@msk.cz
Ing. Lenka Bartošová tel.: +420 595 622 675
lenka.bartosova@msk.cz
Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.