NUTS
Změnit programovací období

Zajímavé odkazy

Informace o Evropské unie a strukturálních fondech EU

Operační program Průmysl a podnikání

Operační program Rozvoj lidských zdrojů

Operační program Infrastruktura

Operační program Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství

Iniciativy Společenství

Předvstupní fondy

Instituce EU

Euroregiony

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.