NUTS
Změnit programovací období

Priorita 2 – Regionální rozvoj infrastruktury

Tato priorita vychází z prioritní osy 2 – Rozvoj dopravní infrastruktury Rámce podpory Společenství. Navzájem se doplňuje s operačním programem Infrastruktura a s podporou projektů v rámci Fondu soudržnosti.

SROP zabezpečuje podporu dopravní infrastruktury regionů (silnice II. a III. třídy, místní komunikace), podporu dopravní obslužnosti v regionech a rozvoj informačních technologií v obcích a regionech a regeneraci a revitalizaci vybraných měst.

Cíl priority je rozložen do těchto specifických cílů:

 • Zvýšení kvality a průchodnosti regionálních dopravních komunikací.
 • Zlepšení dopravní dostupnosti služeb veřejné správy, zdravotních a sociálních služeb a pracovních a vzdělávacích příležitostí v rámci regionu.
 • Odstranění dopravních faktorů, které omezují rozvojový potenciál regionů.
 • Zlepšení přístupnosti všech obyvatel k informačním a komunikačním prostředkům (internet apod.).
 • Regenerace jader měst a území měst postižených útlumem hospodářských činností.

Celkové veřejné náklady pro tuto prioritu činí 262,6 mil. EUR a význam této priority pro ekonomický a sociální rozvoj je podtržen příspěvkem z ERDF, který představuje 197,0 mil. EUR pro plánovací období 2004 – 2006. Pro region soudržnosti Moravskoslezsko je z této částky alokováno 17,54 % na podopatření 2.1.1, 2.1.2 a opatření 2.2. Finanční alokace pro opatření 2.3 se nebude rozdělovat na regiony soudržnosti, zde půjde o soutěž projektů v rámci celé České republiky.

V rámci této priority budou podporována následující opatření:

 • 2.1 Rozvoj dopravy v regionech
  • 2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury
  • 2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech
 • 2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech
 • 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst
Tabulka finanční alokace na období 2004 – 2006 (v EUR)
Opatření/podopatření Finanční alokace pro ČR Finanční alokace pro Moravskoslezsko
2.1 Rozvoj dopravy v regionech 151 964 722 26 654 612
2.1.1 Rozvoj regionální dopravní infrastruktury 106 375 305 18 658 229
2.1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti v regionech 45 589 417 7 996 384
2.2 Rozvoj informačních a komunikačních technologií v regionech 22 516 942 3 949 472
2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst 22 516 940 -

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.