NUTS
Změnit programovací období

Jednací řád

Vzhledem k tomu, že funkci Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko plní v přenesené působnosti (dle zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.) zastupitelstvo kraje, jednací řád se řídí jednacím řádem zastupitelstva kraje.

Stránka aktualizována: březen 2005

Logo EMAS
Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zaveden
systém environmentálního řízení a auditu EMAS.